Erasmus+ „Mój atut – staż zawodowy za granicą”Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży w latach 2019-2020 zrealizuje projekt „Mój atut – staż zawodowy za granicą”.

Projekt zostanie zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Celem projektu jest:
     - podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności praktycznych uczniów
     - podniesienie innowacyjności i internacjonalizacji Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży

Projekt daje uczniom możliwość odbycia staży zawodowych u partnerów zagranicznych na Litwie. Zaplanowane w ramach projektu mobilności edukacyjne oraz nawiązana współpraca międzynarodowa umożliwią doskonalenie oraz pozyskiwanie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych.

W ramach projektu przewidziano cztery wyjazdy na staż zawodowy:
Cztery wyjazdy z Polski na Litwę (Wilno):
     2 wyjazdy w 2019r. - łącznie 32 uczniów technikum z branży: gastronomicznej i hotelarskiej;
     2 wyjazdy w 2020r. - łącznie 32 uczniów technikum z branży: gastronomicznej i hotelarskiej;

Każdorazowo podczas pobytu na Litwie uczniowie zrealizują 21 dni programu stażu, opracowanego wspólnie na linii wnioskodawca - partner zagraniczny: w przedsiębiorstwach branży gastronomicznej i hotelarskiej, zgodnie ze swoim profilem kształcenia.

Rekrutacja rozpocznie się w styczniu 2019r.
Informacje na temat warunków rekrutacji zostaną opublikowane na stronie szkoły.
Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1  Uniwersytet swps mt_ignore: