Dodatkowa rekrutacja do projektu
„Wiedza w praktyce – zagraniczne staże”
w ramach programu Erasmus+ finansowanym ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W okresie od 09.03.2017r. do 15.03.2017r. zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca do udziału w kilkutygodniowych stażach zawodowych realizowanych w przedsiębiorstwach branżowych w Kłajpedzie na Litwie.

Zapraszamy uczniów Technikum o profilach kształcenia:
     » Technik żywienia i usług gastronomicznych
     » Technik hotelarstwa
     » Technik budownictwa

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w stażach mają zapewniony: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, miejsce realizacji stażu, ubezpieczenie, opiekę dwóch nauczycieli, wycieczki kulturowe.

Więcej informacji w Biurze Projektu (Gabinet Kierownika Szkolenia Praktycznego)
Ostateczna lista uczestników zostanie opublikowana na stronie szkoły w zakładce projekty w dniu 16.03.2017r.

Nasi partnerzy


politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1  Uniwersytet swps