Spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu „Wiedza w praktyce – zagraniczne staże”W dniu 17.03.2017r. odbyło się spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu „Wiedza w praktyce – zagraniczne staże” w ramach programu Erasmus+ finansowanym ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kadry zarządzającej, uczniowie technikum o profilach kształcenia: t. hotelarstwa, t. żywienia i usług gastronomicznych, t. budownictwa oraz nauczyciele opiekujący się uczniami podczas pobytu za granicą.
Uczniowie zakwalifikowani do udziału w stażach otrzymali wstępne informacje na temat docelowego miejsca pobytu (Kłajpeda na Litwie), informacje odnośnie organizacji i przebiegu planowanych staży zawodowych, mogli również zapoznać się z dokumentacją zdjęciową wykonaną podczas wizyty roboczej koordynatora projektu u partnera litewskiego, obejmującą zarówno prezentację miejsc stażowych, miejsca zakwaterowania, jak i samego miasta.

Spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu „Wiedza w praktyce – zagraniczne staże” Spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu „Wiedza w praktyce – zagraniczne staże” Spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu „Wiedza w praktyce – zagraniczne staże” Spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu „Wiedza w praktyce – zagraniczne staże”  

Nasi partnerzy


politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1  Uniwersytet swps