Dodatkowa rekrutacja do projektu
„Wiedza w praktyce – zagraniczne staże”
w ramach programu Erasmus+ finansowanym ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W okresie od 09.03.2017r. do 15.03.2017r. zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca do udziału w kilkutygodniowych stażach zawodowych realizowanych w przedsiębiorstwach branżowych w Kłajpedzie na Litwie.

Zapraszamy uczniów Technikum o profilach kształcenia:
     » Technik żywienia i usług gastronomicznych
     » Technik hotelarstwa
     » Technik budownictwa

Czytaj więcej: Dodatkowa rekrutacja do projektu  „Wiedza w praktyce – zagraniczne staże”

 
W ramach programu Erasmus+ Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży realizuje projekt „Wiedza w praktyce – zagraniczne staże” ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Celem projektu jest:
- podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności praktycznych uczniów
- podniesienie innowacyjności i internacjonalizacji Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży

Projekt umożliwia uczniom technikum odbycie staży zawodowych u partnerów zagranicznych na Litwie. Zaplanowane w ramach projektu mobilności edukacyjne oraz nawiązana współpraca międzynarodowa umożliwią doskonalenie oraz pozyskiwanie nowych umiejętności.

Czytaj więcej: Erasmus+ „Wiedza w praktyce – zagraniczne staże”

Nasi partnerzy


politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1  Uniwersytet swps