Czytaj więcej: Ostatnie przygotowania do wyjazdu na staże w ramach projektu „Wiedza w praktyce – zagraniczne staże”W minionych dniach miały miejsce ostatnie spotkania organizacyjne w związku z rozpoczynającymi się w maju stażami zawodowymi w Kłajpedzie na Litwie.
21.04.2017r. odbyło się kolejne spotkanie kadry zarządzającej projektu z uczniami o profilach kształcenia: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik budownictwa biorącymi udział w zagranicznych stażach. Na spotkaniu poinformowano uczestników o szczegółach organizacyjnych podróży, pobytu i przebiegu staży oraz wyjaśniono i podpisano wymaganą dokumentację.

Czytaj więcej: Ostatnie przygotowania do wyjazdu na staże w ramach projektu „Wiedza w praktyce – zagraniczne staże”

Czytaj więcej: Zajęcia kulturoznawcze w ramach projektu „Wiedza w praktyce – zagraniczne staże”Trwają przygotowania uczniów do wyjazdu na staż zawodowy realizowany w przedsiębiorstwach branżowych w Kłajpedzie na Litwie. Uczniowie o profilach kształcenia: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarz oraz technik budownictwa uczestniczyli w zajęciach kulturoznawczych. Zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zagadnieniami kulturowymi kraju partnera zagranicznego obejmującymi historię, tradycje i działania kulturowe obszaru Litwy ze szczególnym uwzględnieniem Kłajpedy i okolic. Równolegle odbywają się zajęcia z języka angielskiego zawodowego.
Projekt „Wiedza w praktyce – zagraniczne staże” w ramach programu Erasmus+ finansowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Czytaj więcej: Zajęcia kulturoznawcze w ramach projektu „Wiedza w praktyce – zagraniczne staże”

Czytaj więcej: Spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu „Wiedza w praktyce – zagraniczne staże”W dniu 17.03.2017r. odbyło się spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu „Wiedza w praktyce – zagraniczne staże” w ramach programu Erasmus+ finansowanym ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kadry zarządzającej, uczniowie technikum o profilach kształcenia: t. hotelarstwa, t. żywienia i usług gastronomicznych, t. budownictwa oraz nauczyciele opiekujący się uczniami podczas pobytu za granicą.
Uczniowie zakwalifikowani do udziału w stażach otrzymali wstępne informacje na temat docelowego miejsca pobytu (Kłajpeda na Litwie), informacje odnośnie organizacji i przebiegu planowanych staży zawodowych, mogli również zapoznać się z dokumentacją zdjęciową wykonaną podczas wizyty roboczej koordynatora projektu u partnera litewskiego, obejmującą zarówno prezentację miejsc stażowych, miejsca zakwaterowania, jak i samego miasta.

Czytaj więcej: Spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu „Wiedza w praktyce – zagraniczne staże”

Łomża, 16.03.2017r.


Wyniki rekrutacji do uczestnictwa w stażach
w ramach projektu „Wiedza w praktyce - zagraniczne staże”
Kłajpeda 01 – 19 maj 2017r.

Czytaj więcej: Wyniki rekrutacji do uczestnictwa w stażach w ramach projektu „Wiedza w praktyce - zagraniczne...

Dodatkowa rekrutacja do projektu
„Wiedza w praktyce – zagraniczne staże”
w ramach programu Erasmus+ finansowanym ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W okresie od 09.03.2017r. do 15.03.2017r. zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca do udziału w kilkutygodniowych stażach zawodowych realizowanych w przedsiębiorstwach branżowych w Kłajpedzie na Litwie.

Zapraszamy uczniów Technikum o profilach kształcenia:
     » Technik żywienia i usług gastronomicznych
     » Technik hotelarstwa
     » Technik budownictwa

Czytaj więcej: Dodatkowa rekrutacja do projektu  „Wiedza w praktyce – zagraniczne staże”

 
W ramach programu Erasmus+ Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży realizuje projekt „Wiedza w praktyce – zagraniczne staże” ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Celem projektu jest:
- podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności praktycznych uczniów
- podniesienie innowacyjności i internacjonalizacji Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży

Projekt umożliwia uczniom technikum odbycie staży zawodowych u partnerów zagranicznych na Litwie. Zaplanowane w ramach projektu mobilności edukacyjne oraz nawiązana współpraca międzynarodowa umożliwią doskonalenie oraz pozyskiwanie nowych umiejętności.

Czytaj więcej: Erasmus+ „Wiedza w praktyce – zagraniczne staże”

Nasi partnerzy


politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1  Uniwersytet swps