Zakończył się pierwszy etap projektu ZAWODOWO KOMPETENTNI, w ramach którego 30 uczniów naszej szkoły wzięło udział w ponadprogramowych stażach zawodowych.
  – 21 uczniów Technikum zrealizowało ponadprogramowe staże zawodowe;
  – 9 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbyło praktyki zawodowe;
Staże i praktyki miały charakter wyjazdowy – realizowane w przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego, obejmujące dodatkowo zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie uczniów oraz charakter stacjonarny – realizowane w lokalnych przedsiębiorstwach.
W okresie od 01.08.2016r. do 26.08.2016r. każdy z uczniów odbył 150 godz. ponadprogramowego stażu zawodowego bądź praktyki zawodowej, realizując w tym czasie program kształcenia zawodowego opracowany na potrzeby danego ucznia i przyjmującego na staż przedsiębiorstwa.


W stażach i praktykach wyjazdowych wzięło udział:
10 uczniów o profilu kształcenia technik żywienia: staż w Hotelach LOGOS, KARMEL, NAD NETTĄ oraz w HOSTELU Augustów;
3 uczniów o profilu kształcenia technik hotelarz: staż w Hotelu LOGOS;
2 uczniów o profilu kształcenia kucharz: praktyki w Hotelu LOGOS;
Wszystkie miejsca docelowe ponadprogramowego kształcenia zawodowego znajdowały się w Augustowie.


W stażach i praktykach stacjonarnych wzięło udział:
8 uczniów o profilu kształcenia technik budownictwa: staż w PREFBET – Śniadowo;
5 uczniów o profilu kształcenia roboty wykończeniowe oraz 2 uczniów o profilu kształcenia murarz/tynkarz: praktyki zawodowe w firmie Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków;


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Zapraszamy do galerii zdjęć...
                                                                                                                              Marta Zińczuk, Kazimierz Duda

Praktyki zawodowe:  Roboty ogólnobudowlane

Praktyki zawodowe:  Roboty ogólnobudowlane Praktyki zawodowe:  Roboty ogólnobudowlane Praktyki zawodowe:  Roboty ogólnobudowlane Praktyki zawodowe:  Roboty ogólnobudowlane Praktyki zawodowe:  Roboty ogólnobudowlane
Praktyki zawodowe:  Roboty ogólnobudowlane Praktyki zawodowe:  Roboty ogólnobudowlane Praktyki zawodowe:  Roboty ogólnobudowlane   

Staże i praktyki zawodowe w Augustowie
Staże i praktyki zawodowe w Augustowie Staże i praktyki zawodowe w Augustowie Staże i praktyki zawodowe w Augustowie Staże i praktyki zawodowe w Augustowie Staże i praktyki zawodowe w Augustowie
Staże i praktyki zawodowe w Augustowie Staże i praktyki zawodowe w Augustowie    

Staż zawodowy: PREFBET Śniadowo
Staż zawodowy: PREFBET Śniadowo Staż zawodowy: PREFBET Śniadowo Staż zawodowy: PREFBET Śniadowo Staż zawodowy: PREFBET Śniadowo Staż zawodowy: PREFBET Śniadowo
Staż zawodowy: PREFBET Śniadowo     

Nasi partnerzy


politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1  Uniwersytet swps