DOSKONALĄCE STAŻE ZAWODOWE NAUCZYCIELI
W RAMACH PROJEKTU
ZAWODOWO KOMPETENTNI

 

Wkrótce zakończy się drugi etap projektu IZAWODOWO KOMPETENTNI, w ramach którego 6 nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży bierze udział w doskonalących stażach zawodowych.
Główne cele staży:
    - zdobycie nowych umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej;
    - doskonalenie posiadanych umiejętności praktycznych;
    - uaktualnienie nauczanej wiedzy w danej branży;
    - poznanie działalności instytucji i firm funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej;
Staże realizowane są w przedsiębiorstwach branży budowlanej oraz hotelarsko -gastronomicznej.
Pierwsze staże rozpoczęły się w okresie ferii zimowych od 23.01.2017r. Każdy z nauczycieli odbywa w wybranym przedsiębiorstwie 40 godz. stażu, realizując w tym czasie opracowany przez siebie program stażu uwzględniający zainteresowania i potrzeby nauczyciela związane z danym profilem zawodowym.
W doskonalących stażach zawodowych biorą udział:
    2 nauczycieli - branża budowlana: staż w: Domki.pl B. Sujeta – Białystok
    4 nauczycieli - branża hotelarsko-gastronomiczna, w tym:
    1 nauczyciel - Hotel ESPERANTO – Białystok
    1 nauczyciel - Hotel ARISTO – Białystok
    1 nauczyciel - Hotel BELFORT – Piątnica Poduchowna
    1 nauczyciel - Hotel GROMADA – Łomża
Zapraszamy do galerii zdjęć.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

 

 Branża budowlana

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1

 Branża hotelarsko-gastronomiczna

gallery2 gallery2 gallery2 gallery2 gallery2
gallery2 gallery2 gallery2 gallery2 gallery2
gallery2 gallery2 gallery2 gallery2 gallery2
gallery2 gallery2 gallery2 gallery2 gallery2

Nasi partnerzy


politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1  Uniwersytet swps