Spotkanie organizacyjne w ramach projektu
„Zawodowo kompetentni”
 
W dniu 19.05.2017r. odbyło się spotkanie uczestników drugiej edycji ponadprogramowych staży zawodowych z przedstawicielami PROTINUS Ośrodka Szkoleniowo - Badawczego będącego organizatorem staży. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w Projekcie otrzymali informacje na temat specyfiki planowanego działania i przewidywanego przebiegu staży. Podczas spotkania ustalono wstępnie wybrane kwestie organizacyjne oraz udzielono odpowiedzi na pytania uczniów.
W drugiej edycji ponadprogramowych staży zawodowych weźmie udział łącznie 36 uczniów ZSTiOnr4 w Łomży.
- 16 uczniów o profilu kształcenia technik żywienia i usług gastronomicznych
- 10 uczniów o profilu kształcenia technik hotelarstwa
- 10 uczniów o profilu kształcenia technik budownictwa
W okresie od 31.07.2017r. do 25.08.2017r. każdy z uczestników odbędzie 150 godz. ponadprogramowego stażu zawodowego, realizując w tym czasie program kształcenia zawodowego opracowany na potrzeby danego ucznia i przyjmującego na staż przedsiębiorstwa.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.
Zapraszamy do galerii zdjęć...

gallery1 gallery1 gallery1   

Nasi partnerzy


politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1  Uniwersytet swps