W dniu 21.06.2017r. miało miejsce spotkanie informacyjno-organizacyjne kadry zarządzającej z uczniami zakwalifikowanymi do udziału w drugiej edycji ponadprogramowych staży zawodowych w ramach projektu ZAWODOWO KOMPETENTNI. Podczas spotkania przekazano istotne informacje, doprecyzowano kwestie organizacyjne oraz wypełniono niezbędną dokumentację.
W roku szkolnym 2016/2017 ponadprogramowe staże zawodowe będą miały ponownie charakter wyjazdowy oraz stacjonarny i zostaną zrealizowane w przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego.
W tegorocznej edycji działań projektowych weźmie udział łącznie 36 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży:
       16 uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych
       10 uczniów technikum hotelarstwa
       10 uczniów technikum budownictwa
Staże rozpoczną się 31.07.2017r. i potrwają do 25.08.2017r. W tym czasie każdy z uczniów odbędzie 150 godz. ponadprogramowego stażu zawodowego realizując program kształcenia zawodowego opracowany na potrzeby danego ucznia i przyjmującego na staż przedsiębiorstwa.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.
Zapraszamy do galerii zdjęć...

 

Spotkanie informacyjno - organizacyjne w ramach projektu „Zawodowo kompetentni” Spotkanie informacyjno - organizacyjne w ramach projektu „Zawodowo kompetentni” Spotkanie informacyjno - organizacyjne w ramach projektu „Zawodowo kompetentni”   

Nasi partnerzy


politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1  Uniwersytet swps