Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji uczniów i uczennic oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży.

Projekt zakłada realizację ponadprogramowych staży zawodowych dla uczniów Technikum (150 godz.) oraz praktyk zawodowych dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej (150 godz.) w przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego (Sierpień 2016r.) oraz realizację ponadprogramowych staży zawodowych dla uczniów Technikum (150 godz.) (Lipiec/Sierpień 2017r.) i staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego (40 godz.14dni w 2017r.) z ZSTiO Nr4 w Łomży.
Grupę docelową projektu stanowią uczniowie Technikum o profilach wpisujących się w inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego: żywienie i usługi gastronomiczne, budownictwo, hotelarstwo, a także uczniowie ZDZ o profilach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, kucharz oraz nauczyciele kształcenia zawodowego.
Staże mają charakter wyjazdowy oraz stacjonarny. Zostaną zrealizowane u przedsiębiorców mających udział w lokalnym i regionalnym runku pracy, przyczyniając się do rozwoju współpracy szkoły z jej otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Głównym rezultatem działań podjętych w projekcie będzie podniesienie zawodowych umiejętności praktycznych łącznie 57 uczniów Technikum, 9 uczniów ZDZ oraz aktualizacja i podniesienie kompetencji zawodowych 6 nauczycieli kształcenia zawodowego.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Nasi partnerzy


politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1  Uniwersytet swps