Szanowni Państwo Rodzice oraz Uczniowie

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, co oznacza, iż na terenie województwa podlaskiego w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 nie stosuje się harmonogramu rekrutacji ogłoszonego Zarządzeniem Podlaskiego Kuratora Oświaty nr 12 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 w województwie podlaskim […] (§ 13 pkt 1 ww. rozporządzenia).

 

Dyrektor ZSTiO nr 4 w Łomży
mgr Artur Ciborowski