TECHNIK BUDOWNICTWA
Absolwent będzie przygotowany do wykonywania : określonych robót budowlanych; organizowania i kontrolowania: robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej oraz sporządzania kosztorysów i przygotowywania dokumentacji przetargowej.
Zawód ten pozwoli podjąć pracę w przedsiębiorstwach budowlanych, w państwowym nadzorze budowlanym, w biurach projektów jako asystent projektanta.
Kierunek daje możliwość kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych, na wydziałach: budownictwa i architektury oraz pokrewnych – instalacje sanitarne, geodezja, inżynieria środowiska.

TECHNIK GEODETA
Absolwent będzie przygotowany do: zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów terenu; sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych; wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych, kontrolnych obiektów budowlanych; wykonywania rozgraniczeń podziałów i scaleń nieruchomości, zakładanie bazy danych rejestru nieruchomości i wprowadzenie danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacja.
Kierunek daje możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych inżynierskich czy magisterskich na kierunku geodezja i kartografia
Zawód ten pozwoli uzyskać zatrudnienie w firmach i przedsiębiorstwach geodezyjnych, w wydziale geodezji w starostwach powiatowych oraz ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

TECHNIK HOTELARSTWA
Zawód ten przygotuje do planowania, organizowania, oferowania, koordynowania oraz wykonywania usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi.
Kierunek daje możliwość kontynuowania nauki na studiach takich jak hotelarstwo, turystyka, marketing i ekonomia, zarządzanie.
Zawód ten pozwoli uzyskać zatrudnienie w organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach, w ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych itp.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Zawód ten w sposób profesjonalny pozwoli fachowo i merytorycznie przygotować młodzież do wykonywania prac, zarówno w kuchni na stanowisku kucharza, jak i doradcy żywieniowego potrafiącego zaplanować, opracować i wdrożyć dietę oraz kelnera obsługującego właściwie i rzetelnie gości.
Absolwent szkoły zostanie przygotowany do: oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania; sporządzania oraz wydawania potraw; planowania i oceny żywienia; organizowania produkcji gastronomicznej; planowania i realizacji usług gastronomicznych,
Kierunek daje możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych ze szczególnym uwzględnieniem wydziałów technologii żywności akademii rolniczych lub na kierunkach pokrewnych.

TECHNIK BUDOWNICTWA
Absolwent będzie przygotowany do wykonywania : określonych robót budowlanych; organizowania i kontrolowania: robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej oraz sporządzania kosztorysów i przygotowywania dokumentacji przetargowej.
Zawód ten pozwoli podjąć pracę w przedsiębiorstwach budowlanych, w państwowym nadzorze budowlanym, w biurach projektów jako asystent projektanta.
Kierunek daje możliwość kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych, na wydziałach: budownictwa i architektury oraz pokrewnych – instalacje sanitarne, geodezja, inżynieria środowiska.


TECHNIK HOTELARSTWA
Zawód ten przygotuje do planowania, organizowania, oferowania, koordynowania oraz wykonywania usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi.
Kierunek daje możliwość kontynuowania nauki na studiach takich jak hotelarstwo, turystyka, marketing i ekonomia, zarządzanie.
Zawód ten pozwoli uzyskać zatrudnienie w organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach, w ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych itp.


TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Zawód ten w sposób profesjonalny pozwoli fachowo i merytorycznie przygotować młodzież do wykonywania prac, zarówno w kuchni na stanowisku kucharza, jak i doradcy żywieniowego potrafiącego zaplanować, opracować i wdrożyć dietę oraz kelnera obsługującego właściwie i rzetelnie gości.
Absolwent szkoły zostanie przygotowany do: oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania; sporządzania oraz wydawania potraw, planowania i oceny żywienia, organizowania produkcji gastronomicznej, planowania i realizacji usług gastronomicznych.
Kierunek daje możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych ze szczególnym uwzględnieniem wydziałów technologii żywności akademii rolniczych lub na kierunkach pokrewnych.
PROFIL PSYCHOPEDAGOGICZNY
W trakcie nauki uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach treningowych, pozwalających zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami i odkryciami nauk społecznych (głównie psychologii, pedagogiki i socjologii). Będą mogli odbywać praktyki w przedszkolach i uczestniczyć w warsztatach prowadzonych w placówkach pedagogicznych.
Ukończenie tego profilu pozwala na uzyskanie średniego wykształcenia, dającego wstępną orientację w zagadnieniach, które być może staną się przedmiotem dalszej edukacji na specjalnościach społecznych, zarówno uniwersyteckich (psychologia, pedagogika, praca socjalna itp.), jak i policealnych (pracownik socjalny, opiekun dziecięcy, asystent osoby niepełnosprawnej).
Wyszczególnione powyżej zawody są wymieniane przez analityków rynku pracy jako przyszłościowe, co znaczy, że zatrudnienie w nich wzrasta w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.

PROFIL SŁUŻBA W POLICJI
W trakcie nauki uczniowie poznają strukturę i rodzaje służb policyjnych, przepisy prawne dotyczące: policji, prawa karnego, prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego.
W ramach zajęć są realizowane wycieczki do jednostek policyjnych i spotkania z przedstawicielami różnych służb mundurowych, uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach sprawnościowych, strzeleckich, terenowych.
Kierunek nauki zwiększa możliwości uzyskania ciekawej pracy, zarówno w policji, jak i we wszelkich innych instytucjach mundurowych, penitencjarnych, administracji państwowej i publicznej, inspekcjach, strażach oraz w firmach ochroniarskich i detektywistycznych.

PROFIL WOJSKOWY
Program klasy adresowany jest bezpośrednio do młodzieży, która wiąże swoją przyszłość z organizacjami obronnymi. Przedmioty obowiązkowe ułatwiają podjęcie służby w szeregach Wojska Polskiego, w Narodowych Siłach Rezerwowych, Obronie Terytorialnej Kraju.
W ramach kształcenia uczeń poznaje zadania z zakresu obrony powszechnej państwa oraz wsparcia i zabezpieczenia wojsk operacyjnych, a także zasady strzelectwa, terenoznawstwa, musztry, ceremoniału wojskowego oraz innych aspektów współczesnego pola walki.

PROFIL POŻARNICZY
Profil ten skierowany jest do uczniów, którzy chcieliby rozwinąć zainteresowania ratownictwem, pracą strażaka, a tym samym wyrazić gotowość niesienia pomocy osobom zagrożonym i potrzebującym podczas akcji ratowniczych.
Kierunek nauki daje możliwość opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu wiedzy pożarniczej, elementów prawa, ceremoniału służb mundurowych, regulaminów, taktyki i dowodzenia akcją ratowniczą, terenoznawstwa, logistyki, szkolenia fizycznego oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

 

 


MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Po ukończeniu kierunku uczeń przygotowany będzie do:
    – prac wykończeniowymi w gotowych budynkach,
    – montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudowy konstrukcji dachowych
    – wykonywania okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy,
    – zabudowy ciągów wszelkich instalacji budowlanych,
    – robót malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich i glazurniczych.


MURARZ – TYNKARZ

Uczeń kończąc ten kierunek będzie przygotowany do:
    – wykonywania z różnych materiałów murów pełnych lub z otworami,
    – wykonywania łuków i sklepień, murów zbrojonych, nadproży płaskich itp.
    – osadzania stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej,
    – wykonywania remontów i rozbiórek konstrukcji murowych,
    – przygotowywania różnych podłoży pod wykonanie tynku.


BETONIARZ – ZBROJARZ

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do:
    – wykonywania i układania zbrojenia w deskowaniu lub formie
    – wykonywania mieszanek betonowych,
    – układania i zagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji świeżego betonu.


DEKARZ

Uczeń kończąc ten kierunek będzie:
   – przygotowywał blachę do robót dekarskich i obróbek blacharskich,
   – wykonywał pokrycia dachowe z różnych materiałów,
   – montował rynny i rury spustowe,
   – wykonywał rekonstrukcję, konserwację i rozbiórkę pokryć dachowych.


KUCHARZ

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz będzie przygotowany do:
   – sporządzania potraw i napojów zgodnie z technologią gastronomiczną,
   – dekorowania i podawania potraw i napojów,
   – obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie sporządzania posiłków,
   – podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
   – wykorzystywania receptur kulinarnych, planowania i rozliczania produkcji.


CUKIERNIK

Uczeń kończąc ten kierunek będzie przygotowany do:
   – obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych, magazynowania surowców
      cukierniczych,
   – sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych i półproduktów,
   – dekorowania wyrobów cukierniczych i przygotowania do ich dystrybucji,
   – podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Artykuły dotyczące klas LO o profilu: służba w policji

 • Klasy policyjne kibicowały naszej drużynie (1062) 22.03.2016

  21 marca drużyna reprezentująca naszą szkołę wzięła udział w Turnieju Siatkówki Drużyn Mieszanych „Wiosna na sportowo 2016” organizowanym przez Komendę Miejską Policji w Łomży wraz z Miejskim...

 • Spotkanie klas policyjnych z przedstawicielami Wydziału Prewencji KMP w Łomży (1357) 12.03.2016

  W piątek 11 marca w auli naszej szkoły odbyło się spotkanie klas Liceum Ogólnokształcącego o profilu policyjnym z przedstawicielami Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Spotkanie poprowadzili...

 • Uczniowskie patrole na trasie II Otwartego Biegu Ulicznego (1161) 24.05.2015

  W sobotę 23 maja 2015r. uczniowie klas policyjnych ZSTiO Nr 4 w Łomży mieli okazję poznać bliżej specyfikę pracy w policji oraz procedury obowiązujące przy zabezpieczaniu imprez sportowych. Młodzież pod...

 • Dni otwarte oddziału prewencji policji (1379) 02.06.2015

  W dn. 1 czerwca 2015 młodzież klas policyjnych IV LO w Łomży uczestniczyła w Dniach Otwartych Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku w ramach programu „Ogólnopolski Głos Profilaktyki”. Impreza...

Nasi partnerzy


politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1  Uniwersytet swps