• Technikum Nr 4
    Technikum Nr 4
  • IV LO
    IV LO
TECHNIK BUDOWNICTWA
Absolwent będzie przygotowany do wykonywania : określonych robót budowlanych; organizowania i kontrolowania: robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej oraz sporządzania kosztorysów i przygotowywania dokumentacji przetargowej.
Zawód ten pozwoli podjąć pracę w przedsiębiorstwach budowlanych, w państwowym nadzorze budowlanym, w biurach projektów jako asystent projektanta.
Kierunek daje możliwość kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych, na wydziałach: budownictwa i architektury oraz pokrewnych – instalacje sanitarne, geodezja, inżynieria środowiska.

TECHNIK GEODETA
Absolwent będzie przygotowany do: zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów terenu; sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych; wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych, kontrolnych obiektów budowlanych; wykonywania rozgraniczeń podziałów i scaleń nieruchomości, zakładanie bazy danych rejestru nieruchomości i wprowadzenie danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacja.
Kierunek daje możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych inżynierskich czy magisterskich na kierunku geodezja i kartografia
Zawód ten pozwoli uzyskać zatrudnienie w firmach i przedsiębiorstwach geodezyjnych, w wydziale geodezji w starostwach powiatowych oraz ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

TECHNIK HOTELARSTWA
Zawód ten przygotuje do planowania, organizowania, oferowania, koordynowania oraz wykonywania usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi.
Kierunek daje możliwość kontynuowania nauki na studiach takich jak hotelarstwo, turystyka, marketing i ekonomia, zarządzanie.
Zawód ten pozwoli uzyskać zatrudnienie w organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach, w ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych itp.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Zawód ten w sposób profesjonalny pozwoli fachowo i merytorycznie przygotować młodzież do wykonywania prac, zarówno w kuchni na stanowisku kucharza, jak i doradcy żywieniowego potrafiącego zaplanować, opracować i wdrożyć dietę oraz kelnera obsługującego właściwie i rzetelnie gości.
Absolwent szkoły zostanie przygotowany do: oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania; sporządzania oraz wydawania potraw; planowania i oceny żywienia; organizowania produkcji gastronomicznej; planowania i realizacji usług gastronomicznych,
Kierunek daje możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych ze szczególnym uwzględnieniem wydziałów technologii żywności akademii rolniczych lub na kierunkach pokrewnych.

Nasi partnerzy


politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1  Uniwersytet swps