Proponowane profile oraz liczba oddziałów w roku szkolnym 2020/2021 w IV LIceum Ogólnokształcącym

 

liczba
oddziałów
liczba
uczniów
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 
Profile    
Innowacja pedagogiczna - profil: służba w policji
1 30 język polski, matematyka, język angielski, historia 
Innowacja pedagogiczna - profil: psychopedagogiczny
1 30 język polski, matematyka, język angielski, biologia 
Innowacja pedagogiczna - profil: wojskowy
1 30 język polski, matematyka, język angielski, wiedza
o społeczeństwie 
Innowacja pedagogiczna - profil: dietetyka z elementami fitness
1 30 język polski, matematyka, język angielski, biologia