• Technikum Nr 4
    Technikum Nr 4
  • IV LO
    IV LO

Bud 00
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łomży


prowadzi nabór na rok szkolny 2017/2018

do następujących szkół:

 

Nazwa szkoły Profile kształcenia i zawody

Liczba
oddziałów

Liczba
miejsc

Przedmioty
rozszerzone

IV Liceum
Ogólnokształcące
 • profil: służba w policji  1  30 j. polski
j. angielski
 • profil wojskowy 1 30 j. polski
j. angielski
historia
 • profil psychopedagogiczny
 • profil pożarniczy
 1  15
 15
j. polski
j. angielski
biologia
Technikum Nr 4  • technik budownictwa 1 30 matematyka
fizyka
 • technik hotelarstwa  1  30 geografia
j. angielski
 • technik żywienia i usług gastronomicznych  1  30 biologia
j. angielski
 • technik geodeta  1  30 matematyka
fizyka
Branżowa Szkoła
I Stopnia

 • murarz - tynkarz
 • betoniarz - zbrojarz
 1 15
15
 • kucharz
 • cukiernik
 1 15
15
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • dekarz
 1  15
15

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły w godzinach 800 - 1500 tel. 862 165 218

Nasi partnerzy


politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1  Uniwersytet swps