Kierunek  Zielona 21 "budowlanka"

 

Oferta kształcenia           Nasze kierunki kształcenia

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie projektu Bezpieczna „BUDOWLANKA”7 grudnia w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie projektu Bezpieczna „BUDOWLANKA”, realizowanego od 1.09 do 30.11.2017 roku. W spotkaniu wzięło udział 30 uczestników projektu oraz Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie klas pierwszych.
Na początku Pan Dyrektor serdecznie powitał gościa - pana Jerzego Cichowicza Prezesa Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Łomży. Podkreślił też, że projekt był realizowany w ramach rządowego programu BEZPIECZNA+, a jego autorkami i realizatorkami były panie Bogusława Romanowska i Elżbieta Wiśniewska. Następnie uczestnicy projektu z klasy 2 AH przedstawili w formie prezentacji jego działania i rezultaty. Podzielili się również swoimi refleksjami związanymi z udziałem w tym przedsięwzięciu. Wyeksponowali na tablicach „Zasady, jakich należy przestrzegać nad wodą, aby uniknąć niebezpieczeństwa” oraz „Jak bezpiecznie zachować się na szlaku górskim?” aby je utrwalić i upowszechnić w społeczności szkolnej. Natomiast uczniowie klasy 1ap: Julia Ruszczyk, Agata Lusa , Aleksandra Ostrowska, Krystian Kempisty, Daniel Lemański i Maciej Grunwald zaprezentowali społeczności szkolnej umiejętności zdobyte w trakcie kursu pierwszej pomocy.
Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie 30 uczestnikom projektu zaświadczeń o ukończeniu Kursu pierwszej pomocy przez pana Jerzego Cichowicza Prezesa Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. Po ceremonii nasz gość przybliżył wszystkim obecnym działania statutowe PCK oraz podkreślił dobrą współpracę i zaangażowanie naszej szkoły w dzieło ratowania życia i pomocy drugiemu człowiekowi. Zaznaczył też, że tych 30 uczniów będzie stanowić dobrze przeszkoloną grupę ratowniczą do szybkiego reagowania w szkole.
Na zakończenie Karolina Piaścik w imieniu wszystkich uczestników projektu podziękowała panu Dyrektorowi Arturowi Ciborowskiemu i pani Dyrektor Grażynie Sobiepan za umożliwienie udziału w tym przedsięwzięciu oraz wspieranie działań.
Mamy nadzieję, że pokaz umiejętności praktycznych w zakresie bezpieczeństwa wraz prezentacją rezultatów programu na forum szkoły na podsumowaniu wpłynie na utrwalenie i promowanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, zdobytych przez uczniów w trakcie realizacji programu.
Ponadto będzie promować zdrowy styl życia, a także stanowić zachętę do rozwijania pasji i zainteresowań.
Działania w ramach projektu Bezpieczna BUDOWLANKA realizowane były przy wsparciu finansowym Miasta Łomży.
Elżbieta Wiśniewska, Bogusława Romanowska

Podsumowanie projektu Bezpieczna „BUDOWLANKA” Podsumowanie projektu Bezpieczna „BUDOWLANKA” Podsumowanie projektu Bezpieczna „BUDOWLANKA” Podsumowanie projektu Bezpieczna „BUDOWLANKA” Podsumowanie projektu Bezpieczna „BUDOWLANKA”
Podsumowanie projektu Bezpieczna „BUDOWLANKA” Podsumowanie projektu Bezpieczna „BUDOWLANKA” Podsumowanie projektu Bezpieczna „BUDOWLANKA” Podsumowanie projektu Bezpieczna „BUDOWLANKA” Podsumowanie projektu Bezpieczna „BUDOWLANKA”
Podsumowanie projektu Bezpieczna „BUDOWLANKA” Podsumowanie projektu Bezpieczna „BUDOWLANKA” Podsumowanie projektu Bezpieczna „BUDOWLANKA” Podsumowanie projektu Bezpieczna „BUDOWLANKA” Podsumowanie projektu Bezpieczna „BUDOWLANKA”
Podsumowanie projektu Bezpieczna „BUDOWLANKA” Podsumowanie projektu Bezpieczna „BUDOWLANKA” Podsumowanie projektu Bezpieczna „BUDOWLANKA” Podsumowanie projektu Bezpieczna „BUDOWLANKA”  

Nasi partnerzy


politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1  Uniwersytet swps