Rok szkolny 2018/2019

Czytaj więcej: Krwiodawstwo - Ruch ludzi takich jak TyZ roku na rok zapotrzebowanie na krew wzrasta. Jest to związane z rozwojem medycyny i starzeniem się społeczeństwa. Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić i dlatego Narodowe Centrum Krwiodawstwa apeluje o krew, której ciągle jest za mało.
W naszej szkole krwiodawstwo wpisało się już na stałe w kalendarz szkolnych wydarzeń. Kolejna edycja odbyła się 19 września 2018 roku. Wśród krwiodawców przeważali ci, którzy regularnie oddają krew ale nie zabrakło też uczniów, którzy oddawali krew po raz pierwszy. Na pytanie: dlaczego to robią – odpowiadają: najważniejsza jest osobista satysfakcja ze spełnienia dobrego uczynku i służenie pomocą potrzebującym. W końcu nie każdy ma okazję przyczyniać się na co dzień do ratowania ludzkiego życia. Krew oddawali także nauczyciele: p. Sylwia Kołakowska, p. Rafał Kisiel oraz p. Wojciech Nieciecki.

Czytaj więcej: Krwiodawstwo - Ruch ludzi takich jak Ty

Czytaj więcej: Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019W poniedziałek 3 września uczniowie i nauczyciele naszej szkoły zebrali się na sali gimnastycznej na akademii rozpoczynającej nowy rok szkolny 2018/2019. Uroczystość poprowadziła pani wicedyrektor Grażyna Sobiepan, która powitała wszystkich zgromadzonych, a w szczególności uczniów klas pierwszych. Następnie głos zabrał pan dyrektor Artur Ciborowski, który odczytał list Prezydenta Miasta Mariusza Chrzanowskiego skierowany do społeczności szkolnej, a pani Elżbieta Wiśniewska w krótkiej prelekcji nawiązała do mijającej 79. rocznicy agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę. Wspomniała tych, którym odebrano życie, za to że byli wierni Ojczyźnie i złożonej przysiędze. Wszyscy minutą ciszy uczcili pamięć tych, którzy ginęli, myśląc o wolnej Polsce, a delegacja młodzieży złożyła wiązankę biało-czerwonych kwiatów i zapaliła znicz przed tablicą pamiątkową Szkolnego Miejsca Pamięci.

Czytaj więcej: Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Czytaj więcej: Rejestracja potencjalnych dawców komórek macierzystych - Dzień DawcyDzień 28 listopada 2018r był bardzo ważnym dniem w naszej szkole, gdyż stanowi jedyną nadzieję dla pacjentów chorych na nowotwory krwi. W tym dniu odbyła się rejestracja potencjalnych dawców komórek macierzystych. Był on poprzedzony wielodniową akcją informacyjną na temat przeszczepów komórek macierzystych pobieranych z krwi obwodowej i z talerza kości biodrowej. W ramach tej akcji przeprowadzono pogadanki o roli komórek macierzystych oraz procedurach rejestracji i sposobach pobierania komórek od honorowych Dawców. Doskonałym uzupełnieniem przekazywanych informacji były też filmy edukacyjne. W akcję informacyjną włączył się także pan Paweł Chorążewicz - dawca, który opowiedział swoją historię na spotkaniu w auli szkolnej. Efektem tych działań były deklaracje uczniów i nauczycieli, którzy swoją decyzję podjęli świadomie i z wielką odpowiedzialnością.

Czytaj więcej: Rejestracja potencjalnych dawców komórek macierzystych - Dzień Dawcy

Nasi partnerzy


politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1  Uniwersytet swps