Rok szkolny 2018/2019

Czytaj więcej: Poznajemy zawód neurologopedyDnia 23 maja 2019 roku klasa 1PP i 2PP miała okazję zapoznać się z pracą neurologopedy. Spotkanie z panią Anną Dytkowską zorganizowała Jolanta Grabowska – pedagog szkolny. Pani Anna Dytkowska – neurologopeda spotkała się z uczniami i przekazała informacje dotyczące tego zawodu. Dowiedzieliśmy się jak diagnozuje się wady wymowy, jak się je leczy. Poznaliśmy pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas pracy z dziećmi mającymi problemy w wymową. Serdecznie dziękujemy pani Annie Dytkowskiej i liczymy na dalszą współpracę.

Czytaj więcej: Poznajemy zawód neurologopedy

Czytaj więcej: Dzień Otwarty w BUDOWLANCEW dniu 21 maja 2019 r. w ZSTiO Nr 4 w Łomży zorganizowano Dzień Otwarty. Celem przedsięwzięcia była prezentacja bogatego dorobku szkoły oraz przybliżenie gimnazjalistom i ósmoklasistom aktualnej oferty edukacyjnej, zasad funkcjonowania naszej placówki, jej infrastruktury oraz planów na kolejny rok szkolny. Staraliśmy się ukazać szereg działań, które podejmujemy w codziennej pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej. Dzień Otwarty był okazją do spotkania z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów, do pokazania panującego w szkole klimatu życzliwości, otwartości i akceptacji.
Po powitaniu gości w sali gimnastycznej podano informacje o kierunkach kształcenia oraz zapoznano z programem Dnia Otwartego.
Ósmoklasiści oraz gimnazjaliści zwiedzali stoiska: IV Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Nr 4 kształcącego obecnie w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik budownictwa.

Czytaj więcej: Dzień Otwarty w BUDOWLANCE

Czytaj więcej: Podlaski Festiwal Nauki i SztukiW dniu 21 maja 2019r. uczniowie klasy IA TB pod opieką p. Mirosława Zdrodowskiego wzięli udział w XVII Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki organizowanym przez PWSIiP w Łomży. Uczniowie mieli okazję pozyskać wiedzę uczestnicząc w prezentacjach i pokazach: „Rzeczywistość” gwiazd - ewolucja od narodzin do śmierci oraz Bolidy CMS-01, CMS-2, CMS-3 - przygoda z Formułą Student.

Czytaj więcej: Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

Czytaj więcej: Udział w projekcie „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji”Od 01.07.2018 r uczniowie liceum ZSTiO nr 4 w Łomży uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.  Wnioskodawcą projektu jest Urząd Miasta Łomża a realizatorem Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży.
Kwota dofinansowania: 1.668.399,43zł.
Wkład własny: 88.191zł
Budżet ogółem: 1.756.590,43 zł
53 uczniów (43 kobiety i 10 mężczyzn ) klas I-III liceum uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych wyrównawczych z języka angielskiego i matematyki oraz skorzysta ze wsparcia doradcy zawodowego. Atrakcyjną formą zdobywania wiedzy będzie wycieczka do Centrum Nauki Kopernik oraz obóz językowy „Wakacyjna Akademia Języka Angielskiego”.

Czytaj więcej: Udział w projekcie „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji”

Czytaj więcej: Festyn Czerwonokrzyski18 maja 2019 r. młodzież Szkolnego Koła PCK z naszego Zespołu wzięła udział w Festynie Czerwonokrzyskim. Festyn powiązano z Ogólnopolską akcją zbiórki krwi "MOTOSERCE". Organizatorem tej akcji był lokalny klub motocyklowy „WILD DOGS” w Łomży, natomiast głównym partnerem Oddział Rejonowy PCK w Łomży oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku Terenowy Oddział w Łomży.
Dla osób dorosłych Oddział Rejonowy PCK zorganizował dodatkowe stoisko związane z pomiarem ciśnienia oraz badaniem cholesterolu i poziomu cukru we krwi. Dla uczestników młodszych zorganizowano pokaz szczotkowania ząbków w myśl hasła „Chroń Dziecięce Uśmiechy”.
Poprzez uczestnictwo w festynie uczczono Jubileusz 100-lecia działalności Polskiego Czerwonego Krzyża.

Czytaj więcej: Festyn Czerwonokrzyski

Czytaj więcej: Muruj z Prefbetem – XI edycja15 maja 2019 roku w naszej szkole odbyła się XI edycja konkursu budowlanego „Muruj z Prefbetem”. W zmaganiach wzięli udział uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół. Celem konkursu była integracja szkół budowlanych z regionu oraz promocja technologii murowania na klej z bloczków gazobetonowych produkowanych przez sponsora konkursu firmę PREFBET – ŚNIADOWO. Była to doskonała okazja do spotkania się i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami zawodu i uczniami ze szkół o profilu budowlanym.
W konkursie wyróżniono uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Białymstoku, który wykazał się największą wiedzą, a w części ucznia z Zespołu Szkół w Bielsku Podlaskim. Wszyscy uczestnicy otrzymali cenne nagrody ufundowane przez firmę.
Dziękujemy uczestnikom i opiekunom za udział w konkursie, a firmie „PREFBET” Śniadowo za patronat. Zapraszamy za rok.

Czytaj więcej: Muruj z Prefbetem – XI edycja

Czytaj więcej: Podpisaliśmy umowę o współpracy z firmą Strabag!Nasza szkoła podpisała umowę o współpracy z firmą Strabag Sp. z o.o.. Strabag jest europejską spółką budowlaną, która obecnie jest wykonawcą fragmentu drogi ekspresowej S61 Via Baltica.
Współpraca daje uczniom kształcącym się na kierunku technik budownictwa i technik budowy dróg większą szansę na bliższe poznanie w praktyce jak wygląda praca w branży budowlanej.

Czytaj więcej: Podpisaliśmy umowę o współpracy z firmą Strabag!

Czytaj więcej: Pożegnanie maturzystów

26 kwietnia odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas maturalnych. Nad przebiegiem uroczystości czuwała pani wicedyrektor Grażyna Sobiepan. Dyplomy, wyróżnienia oraz świadectwa ukończenia szkoły wręczył dyrektor szkoły p. Artur Ciborowski wraz z wychowawcami: p. Katarzyną Więsak (klasa IV TŻ), p. Magdaleną Kuczewską (klasa IV AH/aTB) oraz p. Anną Ulińską (klasa III AP/PP). W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrały Julia Duda i Zuzanna Doliasz, życząc absolwentom odwagi w dążeniu do wyznaczonych celów.
Uczniowie klasy II AP/PP pod kierunkiem p. Agnieszki Szymańskiej przygotowali ceremonię wręczenia nagród „Gwiazdy Budowlanki”, podczas której „z przymrużeniem oka” przedstawili tegorocznych absolwentów nominowanych w kilkunastu kategoriach oraz wręczyli statuetki zwycięzcom.
Na zakończenie, maturzyści złożyli podziękowania za trud włożony w ich edukację oraz wręczyli kwiaty nauczycielom i dyrekcji. Tegorocznym absolwentom gratulujemy i życzymy powodzenia!

Czytaj więcej: Pożegnanie maturzystów

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1  Uniwersytet swps mt_ignore: