Czytaj więcej: Konkurs budowlany „Muruj z PREFBETEM”17 maja 2016 roku w naszej szkole odbyła się VIII edycja konkursu budowlanego „Muruj z Prefbetem”. Celem konkursu było zapoznanie z technologią murowania ścian z bloczków gazobetonowych produkowanych przez sponsora konkursu firmę PREFBET – ŚNIADOWO. W tym roku w konkursie uczestniczyło siedem szkół. Województwo podlaskie reprezentowały szkoły: ZSZ Nr 5 w Białymstoku, CKP w Łapach, CKU w Augustowie, ZS Nr 1 w Bielsku Podlaskim i ZSTiO Nr 4 w Łomży. Przedstawicielem województwa mazowieckiego był ZSZ Nr 2 w Ostrołęce, a województwa warmińsko-mazurskiego CKPiU w Ełku. Konkurs był więc doskonałą okazją do spotkania się i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami i uczniami ze szkół o profilu budowlanym.

Czytaj więcej: Konkurs budowlany „Muruj z PREFBETEM”

Czytaj więcej: Sukces w konkursie „Utracone dziedzictwo – losy polskich ziemian w wieku XX”„Utracone dziedzictwo – losy ziemian w XX wieku” to ogólnopolski projekt edukacyjny współorganizowany przez Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Małopolskie Kuratorium Oświatowe w Krakowie, a także Oddziałowe Biura Edukacji Publicznej IPN w Krakowie, Poznaniu, Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie, Szczecinie oraz Gdańsku. Jego oś tematyczna koncentruje się wokół dziejów ziemiaństwa polskiego do zakończenia II wojny światowej. Jednym z elementów projektu jest konkurs adresowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z terenów całej Polski. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać pracę w jednej z dwóch form – pisemnej lub multimedialnej. Oceniana była kreatywność, zgodność faktów historycznych oraz samodzielna praca z materiałami historycznymi (źródła pisane, fotografie i relacje świadków).

Czytaj więcej: Sukces w konkursie „Utracone dziedzictwo – losy polskich ziemian w wieku XX”

Czytaj więcej: Projekt „W barwach biało-czerwonych”  W odpowiedzi na apel Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Zarządu Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej nasza szkoła w dniach 25-29 kwietnia 2016r. wzięła udział w projekcie „W barwach biało-czerwonych”, który realizowany jest z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz Święta Flagi. Udział w projekcie polegał na opracowaniu i zrealizowaniu własnego przedsięwzięcia, które zintegruje społeczność szkolną, wzmocni poczucie wspólnoty i dumy z symboli i barw narodowych. Uczniowie postanowili w sposób niestandardowy uczcić święto flagi, pokazać radość i dumę z barw narodowych, ale też dowcipnie i w formie zabawy zachęcić innych do eksponowania symboli narodowych i wspólnego  świętowania.  Pomysły  uczniów dotyczyły też aranżacji

Czytaj więcej: Projekt „W barwach biało-czerwonych”  

Czytaj więcej: 50-lecie W dniu 29 kwietnia 2016r. odbyły się uroczyste obchody 50-lecia istnienia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łomży. Jubileusz naszej Szkoły rozpoczął się Mszą Świętą Dziękczynną w Kościele Braci Mniejszych Kapucynów pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Diecezji Łomżyńskiej Tadeusza Bronakowskiego. Uczestnicy Eucharystii modlili się w intencji dyrekcji, wszystkich pracowników, uczniów i absolwentów szkoły. Wśród kapłanów sprawujących Mszę Świętą obecni byli również nasi absolwenci m.in. ksiądz Andrzej Borkowski oraz ojciec Grzegorz Zakrzewski, który na koniec sprawowanej Mszy Świętej skierował wiele ciepłych słów do uczniów i nauczycieli naszej Szkoły.

Czytaj więcej: 50-lecie "Budowlanki"

Czytaj więcej: Gotowi do wyjazdu na staż zawodowy do Portugalii
25 kwietnia w szkole odbyło się kolejne spotkanie z 27 uczniami z branży budowlanej, gastronomicznej i hotelarskiej wyjeżdżającymi do Portugalii w ramach Projektu „Europejskie doświadczenie – staż zawodowy uczniów ZSTiO Nr 4 w Łomży” nr umowy 2015-1-PL01-KA102-01610. Jego celem było przekazanie aktualnych, niezbędnych informacji dotyczących planu podróży i zakwaterowania oraz sprawdzenie stopnia przygotowań do wyjazdu. Młodzież otrzymała również branżową odzież roboczą zakupioną w ramach projektu, który jest realizowany na zasadach programu Erasmus +;  sektor   Kształcenie  i  szkolenia zawodowe Akcja 1,  przy  wsparciu

Czytaj więcej: Gotowi do wyjazdu na staż zawodowy do Portugalii

Czytaj więcej: Konstytucja 3 MajaW dniu 27 kwietnia 2016 r. odbyła się w naszej szkole Akademia z okazji 225-tej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była to postępowa jak na owe czasy konstytucja, pierwsza w Europie a druga na świecie. Stworzyła ona podstawy do wzmocnienia władzy państwowej, a osłabiła rządy magnatów. Przeszła do historii pod nazwa konstytucji 3 Maja.
3 maja- cóż to za data? Dzisiaj dla setek młodych ludzi żyjących w zawrotnym tempie uroczystość ta może nic nie znaczyć. A jednak naród, który nie zna swojej przeszłości umiera i nie buduje przyszłości. Dla naszych przodków ważne były trzy słowa - Bóg, Honor, Ojczyzna.

Czytaj więcej: Konstytucja 3 Maja

Czytaj więcej: Uczniowie ZSTiO Nr 4 na promocji szkół ponadgimnazjalnych w RadziłowieW dniu 4.04.2016 wybrani uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w wyjeździe promocyjnym do Radziłowa. W prezentacji uczestniczyli uczniowie z klas Technikum Nr 4 uczących się zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik budownictwa oraz Liceum o profilu Służba w policji. Po raz pierwszy w przygotowaniu i promocji brali też udział uczniowie klasy 1TŻiUG i 1TH. Wyjazd poprzedzony był szeregiem warsztatów. Uczniowie zdobyli nowe umiejętności, które następnie mogli zaprezentować w Radziłowie w trakcie pokazów i na stoiskach. Uczniowie zgłaszający się do reprezentowania szkoły, identyfikując się z nią, z dumą powtarzali – „Jesteśmy uczniami ZSTiO Nr 4 w Łomży”.

 

 

Czytaj więcej: Uczniowie ZSTiO Nr 4 na promocji szkół ponadgimnazjalnych w Radziłowie

Nasi partnerzy


politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1  Uniwersytet swps