Czytaj więcej: Wyjazd do Holiszowa w CzechachGrupa młodzieży z Łomży, w tym także uczennice z naszej szkoły z klasy 1 LO o profilu policyjnym oraz psychopedagogicznym, uczestniczyła w uroczystościach związanych z rocznicą wyzwolenia niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego dla kobiet w Holiszowie w Republice Czeskiej. Warto przypomnieć, że obóz kobiecy wyzwoliła grupa Żołnierzy NSZ Brygady Świętokrzyskiej, która z okupowanego kraju przedostała się do Czech (traktuje o tym m. in. niezwykła książka Elżbiety Cherezińskiej „Legion”) Dowódcą tejże partyzanckiej Brygady Świętokrzyskiej był mjr Antoni Szacki ps. „Bohun”. W czasie okupacji był w Związku Jaszczurczym, a potem w NSZ.

Czytaj więcej: Wyjazd do Holiszowa w Czechach

Czytaj więcej: Uczniowie z klasy policyjnej i psychopedagogicznej na debacie o bezpieczeństwieUczniowie z klasy 1ap oraz 1pp uczestniczyli w debacie społecznej „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” zorganizowanej przez Komendę Miejską Policji w Łomży. Debata odbyła się 27 kwietnia 2017 roku w auli Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Podczas debaty uczniowie mogli zapoznać się z Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, zasadami jej funkcjonowania oraz efektami, jakie udało się osiągnąć przy jej pomocy. W dalszej części zostały przedstawione informacje na temat działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy tutejszej jednostki.

Czytaj więcej: Uczniowie z klasy policyjnej i psychopedagogicznej na debacie o bezpieczeństwie

W naszej szkole kładziemy duży nacisk na wychowanie patriotyczne, dlatego co roku społeczność uczniowska ma okazję oglądać inscenizacje przypominające wszystkim o rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 27 kwietnia 2017 roku klasa 2 AP/PP pod kierunkiem wychowawczyni Emilii Ciborowskiej-Dejneki zaprezentowała montaż słowno – muzyczny, który przywołał pamięć o dramatycznych losach naszej ojczyzny, która u schyłku XVIII wieku chyliła się ku upadkowi. Garstka światłych obywateli podjęła tytaniczny trud ratowania resztek polskiej państwowości, którą – niestety – utraciliśmy na ponad 100 lat. Inscenizacja urzekła widzów prezentacją multimedialną, wspaniale dobraną muzyką i barwnymi strojami, dzięki którym recytatorzy mogli wspaniale wczuć się w odgrywane role i prezentowane teksty.
Czytaj więcej: Dzień Otwarty w naszej szkoleW dniu 26 kwietnia 2017 r. w ZSTiO Nr 4 w Łomży zorganizowano Dzień Otwarty. Celem przedsięwzięcia była prezentacja bogatego dorobku szkoły oraz przybliżenie gimnazjalistom aktualnej oferty edukacyjnej, zasad funkcjonowania naszej placówki, jej infrastruktury oraz planów na kolejny rok szkolny. Staraliśmy się ukazać szereg działań, które podejmujemy w codziennej pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej. Dzień Otwarty był okazją do spotkania z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów, do pokazania panującego w szkole klimatu życzliwości, otwartości i akceptacji.

Czytaj więcej: Dzień Otwarty w naszej szkole

Dnia 24 kwietnia w Miejskim Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych w Łomży 3 uczennice klasy 1TŻ pod opieką p. Jolanty Grabowskiej uczestniczyły w debacie dotyczącej przyszłości Łomży. Uczennice zapoznały się z problemami i potrzebami mieszkańców obszarów wymagających wsparcia. Miały okazję zaprezentować innowacyjne, oryginalne pomysły dotyczące rewitalizacji naszego miasta.
Czytaj więcej: III miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCKDnia 22 kwietnia 2017 r. w Łomży odbyły się Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Ich celem jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa. III miejsce dla ZSTiO Nr 4 w Łomży zdobyła drużyna w składzie: Dominik Wesołowski klasa 1PP - kapitan drużyny, Natalia Rogowska – 2TŻiUG, Norbert Sobociński - 2TŻiUG, Eliza Niedźwiecka – 1TŻiUG, Maciej Korytkowski – 1AP. Uczniowie przygotowali się do startu w mistrzostwach pod kierunkiem p. Bogusławy Romanowskiej nauczyciela Edukacji dla Bezpieczeństwa.

Czytaj więcej: III miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK

Czytaj więcej: Szkolenie instruktorsko - metodyczne nauczycieli w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w...W ostatnich latach klasy mundurowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem, stąd w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży od przyszłego roku szkolnego, obok klasy licealnej o profilu służba w policji, młodzież będzie mogła uczyć się w klasie licealnej o profilu wojskowym. Nauka w klasie mundurowej umożliwi młodzieży nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności zawodowych. Ułatwi to młodym ludziom podjęcie trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zdobycie wymarzonego zawodu. Utworzenie nowej klasy w Zespole poprzedzono przygotowaniem instruktorsko - metodycznym kadry oraz szkolnej bazy dydaktycznej.

Czytaj więcej: Szkolenie instruktorsko - metodyczne nauczycieli w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w...

Czytaj więcej: Światowe Dni Świadomości AutyzmuZ okazji Światowych Dni Świadomości Autyzmu gościła w naszej szkole pani Patrycja Kołaczkowska – starszy asystent nauczyciela przedszkola („Nutka”) w grupie terapeutycznej. Udział w spotkaniu wzięli uczniowie klasy 2AP/PP (profil policyjny i psychopedagogiczny) oraz kilka osób z klasy pierwszej o tym samym profilu. Pani Kołaczkowska opowiedziała uczniom o różnych teoriach dot. przyczyn autyzmu, terapii, jakie się stosuje w tej chorobie; wyjaśniła, jak zachowują się osoby dotknięte tym zaburzeniem, z czym maja największe problemy, jak można im pomóc. Uczniowie mieli również okazję obejrzeć zdjęcia niektórych podopiecznych pani Patrycji oraz dowiedzieć się, jak takie dzieci się bawią, czego nie lubią, jak funkcjonują ich zmysły i przetwarzanie bodźców z zewnątrz.

Czytaj więcej: Światowe Dni Świadomości Autyzmu

Nasi partnerzy


politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1  Uniwersytet swps