Czytaj więcej: „Żywienie” na promocji szkół ponadgimnazjalnychW dniu 2 marca 2017r. odbyła się II Miejska Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych, którego honorowym patronem jest Prezydent Miasta Łomża – Pan Mariusz Chrzanowski. Hasłem przewodnim prezentacji Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych było „Racjonalne żywienie”. Uczniowie klasy 2TŻiUG pod opieką Pani Katarzyny Więsak prezentowali piramidę zdrowego żywienia i promowali zdrowy styl życia. Zgodnie z hasłem, pod nadzorem Pani Edyty Trzaski i Ewy Bogulas, został też upieczony pyszny chleb na zakwasie, do którego serwowano świeże warzywa. Uczniowie przygotowali także „palmę owocową” jako ważne źródło witamin, zachęcali do konsumpcji oraz udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące zasad zdrowego stylu życia i racjonalnego odżywiania. Mamy nadzieję, że było interesująco, ucząco i smacznie.

Czytaj więcej: „Żywienie” na promocji szkół ponadgimnazjalnych

Czytaj więcej: II Miejska Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych2.03.2017r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w II Miejskiej Giełdzie Szkół Ponadgimnazalnych, która odbyła się w Hali Olimpijczyków Polskich przy PG nr 8 w Łomży. Gimnazjaliści mieli okazję zapoznać się z aktualną ofertą edukacyjną szkoły oraz nowymi kierunkami kształcenia planowanymi na rok szkolny 2017/2018. Przy naszym stoisku można było spróbować domowych wypieków przygotowanych przez uczniów klas żywieniowych, a także obejrzeć pokazy musztry kelnerskiej oraz sztuki barmańskiej „Flair”, które przygotowali uczniowie kształcący się zawodzie technik hotelarstwa.

Czytaj więcej: II Miejska Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych

Czytaj więcej: Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”Dnia 1 marca 2017 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość związana Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”- świętem państwowym uchwalonym przez Sejm RP w 2011 r. Uroczystość miała na celu przywracanie pamięci żołnierzy antykomunistycznego podziemia w Polsce, których władze PRL-u skazały na zniesławienie i zapomnienie. Wprowadzeniem do niej były piosenki o „Żołnierzach Wyklętych”, które od rana rozbrzmiewały ze szkolnego radiowęzła.
Uroczystość zainaugurowały dźwięki utworu „Biały Krzyż”. Potem zabrał głos Dyrektor Szkoły p. Artur Ciborowski, podkreślając tradycję obchodów tego święta w naszej szkole. Następnie uczniowie: Agnieszka Siwik, Eliza Niedźwiedzka i Marcin Skowronek krótko przybliżyli słuchaczom losy „Żołnierzy Niezłomnych”.

Czytaj więcej: Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Czytaj więcej: Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym 1 marca 2017 r. uczniowie z klas 1AP i 1TH uczestniczyli w pierwszym etapie konkursu „Wybieram Wybory”. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. W naszej szkole pierwszoklasiści do konkursu przygotowywali się pod kierunkiem p. Wiesława Czupryńskiego - nauczyciela WOS. Organizacją Konkursu i nadzorem nad jego prawidłowym przebiegiem zajęły się panie - Bogusława Romanowska, Anna Ulińska, Beata Szymanowska. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali nagrody rzeczowe.

Czytaj więcej: Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory"

Czytaj więcej: Konkurs „Polska...Nasza Niepodległa. Wielcy Polacy na trudne czasy...”W naszej szkole 27 lutego 2017 r. odbyły się szkolne eliminacje Konkursu „Polska ...Nasza Niepodległa. Wielcy Polacy na trudne czasy. Bohaterowie XIX i XX wieku”. Uczestnicy mogli wziąć udział w 4 formach konkursowych, przygotowując pracę plastyczną, prezentację multimedialną czy album/folder lub uczestnicząc w teście wiedzy. W konkursie wzięły udział uczennice IV Liceum Ogólnokształcącego, które wykonały 2 prace plastyczne i 1 prezentację. Po ocenie wszystkich prac Szkolna Komisja Konkursowa złożona z nauczycieli historii: p. Elżbiety Wiśniewskiej i p. Wiesława Czupryńskiego pod przewodnictwem pani dyrektor Grażyny Sobiepan zakwalifikowała do etapu finałowego:

Czytaj więcej: Konkurs „Polska...Nasza Niepodległa. Wielcy Polacy na trudne czasy...”

Czytaj więcej: Forum klas mundurowychNiecodzienne spotkanie „podlaskich uczniów w mundurach” zostało zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku we współpracy z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Wśród uczniów klas mundurowych z województwa podlaskiego, wzięli w nim udział również przedstawiciele klas o profilu służba w policji z naszej szkoły.
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński zainaugurował Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2017, które odbyło się w poniedziałek 27 lutego w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Pan Jarosław Zieliński w swoim przemówieniu zwrócił się do zgromadzonej na auli, liczącej ponad 400 uczniów publiczności z klas mundurowych,

Czytaj więcej: Forum klas mundurowych

Czytaj więcej: Konkurs Poprawnej PolszczyznyW dniu 23 lutego 2017 roku w ZSTiO Nr 4 odbyła się czwarta edycja konkursu poprawnej polszczyzny pod hasłem „Poprawna polszczyzna w języku mówionym i przekładzie”. Konkurs przeprowadziły panie: Lidia Janowicz, Jolanta Wilczewska i Anna Krzewska.
Cele konkursu to:
- kształtowanie świadomości językowej
- propagowanie piękna naszego języka
- motywowanie do wzbogacania wiedzy o gramatyce języka polskiego
- uwrażliwienie na poprawność języka mówionego i przekładu tekstu
  z języka angielskiego na język rodzimy.
Zadania konkursowe przygotowały panie Jolanta Wilczewska i Lidia Janowicz.

Czytaj więcej: Konkurs Poprawnej Polszczyzny

Czytaj więcej: Konkurs Wiedzy o Prawie PracyKonkurs skierowano do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a jego celem było popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy oraz inspirowanie młodych ludzi do podnoszenia poziomu wiedzy w tym zakresie. Etap I konkursu odbył się 01 grudnia 2016 r. Grupa 282 uczniów, reprezentujących 21 szkół z województwa podlaskiego (Łomża, Białystok, Suwałki, Kolno, Jedwabne, Niećkowo, Sokółka, Sejny, Czartajew, Janów, Mońki), rozwiązywała test on-line na etapie szkolnym konkursu wiedzy o przepisach prawa pracy „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”.
W ZSTiO Nr 4 w Łomży do konkursu przystąpiło 22 uczniów z klas II i III technik hotelarstwa. Uczniowie poznawali prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, doskonalili swoją wiedzę w zakresie prawa pracy w ramach przedmiotu podstawy działalności gospodarczej pod kierunkiem Bogusławy Romanowskiej.

Czytaj więcej: Konkurs Wiedzy o Prawie Pracy

Nasi partnerzy


politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1  Uniwersytet swps