Czytaj więcej: Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty8 czerwca 2017 w naszej szkole została przeprowadzona II edycja honorowego oddawania krwi. Podobnie jak poprzednia, spotkała się ona z wielkim zainteresowaniem uczniów. Mogli do niej przystąpić wyłącznie uczniowie pełnoletni.
Większość uczestników akcji oddawała krew już po raz kolejny i nie stanowiło to dla nich problemu. Każdy z nich mógł pochwalić się legitymacją Honorowego Krwiodawcy wydaną w formie plastikowej karty ze zdjęciem. Młodzi krwiodawcy wykazali się dojrzałą postawą społeczną i kolejny raz udowodnili, że gotowi są nieść pomoc drugiemu człowiekowi zupełnie bezinteresownie.

Czytaj więcej: Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty

Czytaj więcej: Reklama, a nasze wybory żywieniowePolska Izba Mleka uczciła Światowy Dzień Mleka także w Łomży. W ramach projektu "Cykl Konferencji: Fakty i mity o mleku" sfinansowanego z Funduszu Promocji Mleka przeprowadzono spotkanie, które było adresowane do grona osób kształcących się na kierunkach związanych z żywieniem człowieka w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży. Z ogromną uwagą i zainteresowaniem wysłuchaliśmy wykładu "Wpływ reklamy na nasze wybory żywieniowe" poprowadzonego przez panią dr n. med. Irenę Białokoz - Kalinowską. Uczestniczyli w nim uczniowie i grono nauczycielskie kierunków żywienia i usług gastronomicznych oraz hotelarstwa.

Czytaj więcej: Reklama, a nasze wybory żywieniowe

Czytaj więcej: Wizyta w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w KwidzynieGrupa młodzieży naszej szkoły wraz z opiekunami: p. Kazimierzem Dudą, p. Bogusławą Romanowską, p. Elżbietą Wiśniewską, p. Dorotą Miarką i p. Waldemarem Cwaliną 6 czerwca 2017 r. uczestniczyła w wizycie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Kwidzynie w ramach prewencji niepożądanych zachowań młodzieży. Spotkanie przygotowane z ogromnym profesjonalizmem ze strony Dyrekcji i całego Zespołu Wychowawczego placówki ukazało nam działalność i kierunki pracy z młodzieżą, która „pogubiła się w życiu”. Serdeczna atmosfera i poczęstunek przygotowany i serwowany przez wychowanki MOW-u sprzyjały nawiązaniu pozytywnych relacji, a zrealizowane przez nie i zaprezentowane filmy wywołały wzruszenie naszych uczniów.

Czytaj więcej: Wizyta w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Kwidzynie

Czytaj więcej: Warsztaty na BałtykuGrupa młodzieży z naszej szkoły wraz z opiekunami: p. Kazimierzem Dudą, p. Bogusławą Romanowską, p. Elżbietą Wiśniewską, p. Dorotą Miarką i p. Waldemarem Cwaliną uczestniczyła w dniach 04-06.06.2017 r. w wyjeździe do Szwecji. Głównym celem wyjazdu były warsztaty dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych, zapoznające ich z ofertą hotelową, kulinarną i SPA w transporcie morskim, zwiedzanie Karlskrony – miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kwidzynie.

Czytaj więcej: Warsztaty na Bałtyku

Czytaj więcej: I sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego II kadencjiPierwsza sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego II kadencji odbyło się w poniedziałek, 5 czerwca w sali sejmikowej Urzędu Marszałkowskiego. Młodzieżowych radnych powitał Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i wręczył im listy gratulacyjne. Wśród radnych po raz pierwszy znalazła sie także uczennica naszej szkoły - Kinga Ostrowska z klasy 3TŻ. To duże wyróżnienie, gdyż Łomżę w w/w sejmiku reprezentuje jedynie 3 osoby. Kinga przygotowała i zaprezentowała projekt "Szansa na przyszłość", który ma zaktywizować uczniów szkół Podlasia i wesprzeć ich w różnych działaniach społecznych.

Czytaj więcej: I sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego II kadencji

Nasi partnerzy


politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1  Uniwersytet swps