Czytaj więcej: Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym 1 marca 2017 r. uczniowie z klas 1AP i 1TH uczestniczyli w pierwszym etapie konkursu „Wybieram Wybory”. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. W naszej szkole pierwszoklasiści do konkursu przygotowywali się pod kierunkiem p. Wiesława Czupryńskiego - nauczyciela WOS. Organizacją Konkursu i nadzorem nad jego prawidłowym przebiegiem zajęły się panie - Bogusława Romanowska, Anna Ulińska, Beata Szymanowska. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali nagrody rzeczowe.

Czytaj więcej: Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory"

Czytaj więcej: Konkurs „Polska...Nasza Niepodległa. Wielcy Polacy na trudne czasy...”W naszej szkole 27 lutego 2017 r. odbyły się szkolne eliminacje Konkursu „Polska ...Nasza Niepodległa. Wielcy Polacy na trudne czasy. Bohaterowie XIX i XX wieku”. Uczestnicy mogli wziąć udział w 4 formach konkursowych, przygotowując pracę plastyczną, prezentację multimedialną czy album/folder lub uczestnicząc w teście wiedzy. W konkursie wzięły udział uczennice IV Liceum Ogólnokształcącego, które wykonały 2 prace plastyczne i 1 prezentację. Po ocenie wszystkich prac Szkolna Komisja Konkursowa złożona z nauczycieli historii: p. Elżbiety Wiśniewskiej i p. Wiesława Czupryńskiego pod przewodnictwem pani dyrektor Grażyny Sobiepan zakwalifikowała do etapu finałowego:

Czytaj więcej: Konkurs „Polska...Nasza Niepodległa. Wielcy Polacy na trudne czasy...”

Czytaj więcej: Forum klas mundurowychNiecodzienne spotkanie „podlaskich uczniów w mundurach” zostało zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku we współpracy z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Wśród uczniów klas mundurowych z województwa podlaskiego, wzięli w nim udział również przedstawiciele klas o profilu służba w policji z naszej szkoły.
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński zainaugurował Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2017, które odbyło się w poniedziałek 27 lutego w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Pan Jarosław Zieliński w swoim przemówieniu zwrócił się do zgromadzonej na auli, liczącej ponad 400 uczniów publiczności z klas mundurowych,

Czytaj więcej: Forum klas mundurowych

Czytaj więcej: Konkurs Poprawnej PolszczyznyW dniu 23 lutego 2017 roku w ZSTiO Nr 4 odbyła się czwarta edycja konkursu poprawnej polszczyzny pod hasłem „Poprawna polszczyzna w języku mówionym i przekładzie”. Konkurs przeprowadziły panie: Lidia Janowicz, Jolanta Wilczewska i Anna Krzewska.
Cele konkursu to:
- kształtowanie świadomości językowej
- propagowanie piękna naszego języka
- motywowanie do wzbogacania wiedzy o gramatyce języka polskiego
- uwrażliwienie na poprawność języka mówionego i przekładu tekstu
  z języka angielskiego na język rodzimy.
Zadania konkursowe przygotowały panie Jolanta Wilczewska i Lidia Janowicz.

Czytaj więcej: Konkurs Poprawnej Polszczyzny

Czytaj więcej: Konkurs Wiedzy o Prawie PracyKonkurs skierowano do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a jego celem było popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy oraz inspirowanie młodych ludzi do podnoszenia poziomu wiedzy w tym zakresie. Etap I konkursu odbył się 01 grudnia 2016 r. Grupa 282 uczniów, reprezentujących 21 szkół z województwa podlaskiego (Łomża, Białystok, Suwałki, Kolno, Jedwabne, Niećkowo, Sokółka, Sejny, Czartajew, Janów, Mońki), rozwiązywała test on-line na etapie szkolnym konkursu wiedzy o przepisach prawa pracy „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”.
W ZSTiO Nr 4 w Łomży do konkursu przystąpiło 22 uczniów z klas II i III technik hotelarstwa. Uczniowie poznawali prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, doskonalili swoją wiedzę w zakresie prawa pracy w ramach przedmiotu podstawy działalności gospodarczej pod kierunkiem Bogusławy Romanowskiej.

Czytaj więcej: Konkurs Wiedzy o Prawie Pracy

Czytaj więcej: Jak zostać policjantem?W dniu 23.02.2017r. uczniowie klas licealnych o profilu „służba w policji” oraz tegoroczni maturzyści z pozostałych kierunków kształcenia uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku Wydziału Kadr i Szkolenia Sekcji Doboru i Doskonalenia Zawodowego. Podczas spotkania uczniowie obejrzeli film obrazujący funkcjonowanie Polskiej Policji, a także zapoznali się z wstępnymi wymaganiami jakie należy spełnić, aby zostać policjantem oraz etapami postępowania kwalifikacyjnego.
Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1782) każdy, kto chciałby zostać policjantem musi:

Czytaj więcej: Jak zostać policjantem?

Czytaj więcej: Tłusty Czwartek z 2 TŻiUGStaropolskie przysłowie mówi: Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła. Według jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka – w dalszym życiu nie będzie mu się wiodło. Wraz z końcem karnawału i hucznych zabaw, możemy z wielkim apetytem przywitać zdecydowanie najsłodszy dzień w roku. W naszej szkole nie zapomnieliśmy o tradycji Tłustego Czwartku. Tego dnia nie powinno liczyć się kalorii, zgodnie z tradycją w ostatni czwartek przed Wielkim Postem dozwolone jest objadanie się. Zajadanie się różnego rodzaju smakołykami jest całkowicie dozwolone, a jak twierdzą niektórzy... nie tuczy.

Czytaj więcej: Tłusty Czwartek z 2 TŻiUG

Czytaj więcej: „Poloneza czas zacząć...”W zimowy wieczór 18 lutego 2017 roku w naszej szkole odbył się Bal Studniówkowy. Tegoroczni maturzyści wraz z osobami towarzyszącymi bawili się w pięknie udekorowanej auli oraz w sali, która dzięki inwencji twórczej uczniów, przeobraziła się w ..... kasyno. Na dalszy plan zeszły klasówki, powtórki, zaliczenia. Wszyscy piękni, odmienieni, wytworni. Ten wieczór należał dziś do nich.
Niezwykle uroczyście prezentowali się uczniowie klas:
   - 3AP Liceum Ogólnokształcącego o profilu policyjnym,
   - 3PP Liceum Ogólnokształcącego o profilu psychopedagogicznym,
   - 4TŻ Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Czytaj więcej: „Poloneza czas zacząć...”

Nasi partnerzy


politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1  Uniwersytet swps