Drodzy Pełnoletni Uczniowie
Zachęcamy Was do udziału w jednotygodniowym projekcie FOLM - Z natury do rynku pracy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię za pośrednictwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweskiego Funduszu Grantowego dla Młodzieży.
Projekt adresowany jest do pełnoletnich uczniów, poszukujących odpowiednich form i kierunków edukacji, mający na celu polepszenie swojej sytuacji życiowej. Mogą to być uczniowie, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych planów życiowych, uczniowie w trudnej sytuacji. Okres pobytu na obozie będzie czasem usprawiedliwionym od zajęć lekcyjnych w szkole. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.
Projekt realizowany jest na podstawie innowacyjnej metody aktywizacji młodych osób opracowanej przez Uniwersytet w Edynburgu - Outdoor Learning, czyli kształcenie i rozwój osobisty w kontakcie z naturą. Niniejsza forma edukacji wykorzystywana jest skutecznie w Szkocji od ponad 20 lat.
Nowatorska koncepcja naukowców z Uniwersytetu w Edynburgu to powrót do natury, dzięki któremu młodzi ludzie, poprzez działania z dala od cywilizacji i codziennych udogodnień, uczą się odnajdywać swoje miejsce w grupie oraz nabierają prawdziwego poczucia własnej wartości, niezbędnego do odnalezienia później swojej drogi w życiu.
Uczestnicy idą, wraz z trenerami na kilka dni do lasu, gdzie pracują, w warunkach naturalnych nad rozwojem osobistym. Uczą się radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, kreatywności, zachowań asertywnych, współpracy w grupie, budowania pozytywnych relacji z ludźmi czy nabywania kompetencji przywódczych. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji poznawczych, wypracowanie reguł działania w grupie, szlifowanie kanałów komunikacyjnych, wzmocnienie poczucia własnej wartości.
Po 7-dniowej ekscytującej przygodzie podczas wyprawy po Warmii i Mazurach z doświadczonymi trenerami z zakresu szkoleń w kontakcie z naturą, czeka na uczestnika indywidualna praca z coachem, który pomoże w budowaniu własnej ścieżki życiowej i zmobilizuje do działania. Ostatnim etapem jest dostęp do innowacyjnej platformy internetowej skupiającej przedstawicieli biznesu, którzy za jej pośrednictwem rekrutować będą pracowników spośród uczestników projektu FOLM.