Program klasy adresowany jest bezpośrednio do młodzieży, która wiąże swoją przyszłość z organizacjami obronnymi. Przedmioty obowiązkowe ułatwiają podjęcie służby w szeregach Wojska Polskiego, w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz Obronie Terytorialnej Kraju. W ramach kształcenia uczeń poznaje zadania z zakresu obrony powszechnej państwa oraz wsparcia i zabezpieczenia wojsk operacyjnych, a także zasady strzelectwa, terenoznawstwa, musztry, ceremoniału wojskowego oraz innych aspektów współczesnego pola walki.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, wiedza o społeczeństwie
Przedmioty uzupełniające: matematyka praktyczna, edukacja wojskowa
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie