Zawód ten w sposób profesjonalny pozwoli fachowo i merytorycznie przygotować młodzież do wykonywania prac, zarówno w kuchni na stanowisku kucharza, jak i doradcy żywieniowego potrafiącego zaplanować, opracować i wdrożyć dietę oraz kelnera obsługującego właściwie i rzetelnie gości. Wybierając naukę w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, nauczysz się, jak organizować i nadzorować pracą podległego personelu w zakresie obsługi maszyn i urządzeń gastronomicznych. Zdobędziesz również umiejętności obsługiwania konsumentów i organizowania pracy w zakładach żywienia zbiorowego takich jak restauracje, stołówki, bary, a także wiedzę z zakresu technologii produkcji żywności. Absolwent szkoły zostanie przygotowany do: oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania; sporządzania oraz wydawania potraw, planowania i oceny żywienia, organizowania produkcji gastronomicznej, planowania i realizacji usług gastronomicznych.
Nasi uczniowie uczestniczą zarówno w zajęciach teoretycznych jak i praktycznych obywających się w szkole, okolicznych kawiarniach, restauracjach oraz hotelach. Ponadto biorą udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez znane firmy produkujące artykuły żywnościowe, a także mają możliwość doskonalenia swych umiejętności pod okiem najlepszych kucharzy.
Zdobywając zawód technika żywienia i usług gastronomicznych znajdziesz zatrudnienie w restauracjach, kafeteriach, hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, na promach i statkach. Co więcej, będziesz mógł prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych.
Kierunek daje możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych ze szczególnym uwzględnieniem wydziałów technologii żywności akademii rolniczych lub na kierunkach pokrewnych.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, biologia