00W dniach 03-06.10.2017r. grupa młodzieży Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży pod kierunkiem pań: Bogusławy Romanowskiej i Elżbiety Wiśniewskiej uczestniczyła w wycieczce w Pieniny. Wyjazd był kolejnym z czterech działań projektu edukacyjnego Bezpieczna „BUDOWLANKA”. Projekt ten jest realizowany w ramach rządowego programu „Bezpieczna+".
Głównym celem wyjazdu była wizyta w stacji Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczawnicy. Umożliwiła ona uczniom poznanie rzeczywistych działań podejmowanych przez ratowników GOPR.
Niezwykle wartościową dla młodzieży okazała się wędrówka z przewodnikiem górskim na Trzy Korony szlakami Pienińskiego Parku Narodowego. Uczniowie, poznając i wdrażając zasady bezpiecznego poruszania się w górach, mogli jednocześnie podziwiać faunę i florę tego obszaru chronionego. Spacerując najpiękniejszym w Polsce Wąwozem Homole – zobaczyli największą atrakcję Małych Pienin.
Dodatkową atrakcją pobytu w Pieninach było przejście koroną zapory nad Zalewem Czorsztyńskim, gdzie znajduje się trójwymiarowe malowidło oraz wizyta u słowackich sąsiadów. Uczniowie mogli też podziwiać zamek w Niedzicy, cenny zabytek średniowiecznej architektury obronnej z ciekawą historią wzbogaconą legendami. Końcowym akcentem wyjazdu były odwiedziny siedziby królów polskich na Wawelu. Tam również w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów młodzież oddała hołd Józefowi Piłsudskiemu - twórcy niepodległego państwa polskiego.
Wycieczka ta, wskazała uczniom pozytywne aspekty działań na rzecz ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Promowała też aktywny wypoczynek jako alternatywę dla spędzania czasu przed komputerem.
Działania w ramach projektu Bezpieczna BUDOWLANKA realizowane są przy wsparciu finansowym Miasta Łomży.

Elżbieta Wiśniewska, Bogusława Romanowska

Budowlanka na pienińskim szlaku Budowlanka na pienińskim szlaku Budowlanka na pienińskim szlaku Budowlanka na pienińskim szlaku Budowlanka na pienińskim szlaku
Budowlanka na pienińskim szlaku Budowlanka na pienińskim szlaku Budowlanka na pienińskim szlaku Budowlanka na pienińskim szlaku Budowlanka na pienińskim szlaku
Budowlanka na pienińskim szlaku Budowlanka na pienińskim szlaku Budowlanka na pienińskim szlaku Budowlanka na pienińskim szlaku Budowlanka na pienińskim szlaku
Budowlanka na pienińskim szlaku Budowlanka na pienińskim szlaku Budowlanka na pienińskim szlaku Budowlanka na pienińskim szlaku Budowlanka na pienińskim szlaku
Budowlanka na pienińskim szlaku Budowlanka na pienińskim szlaku Budowlanka na pienińskim szlaku Budowlanka na pienińskim szlaku Budowlanka na pienińskim szlaku
Budowlanka na pienińskim szlaku Budowlanka na pienińskim szlaku Budowlanka na pienińskim szlaku Budowlanka na pienińskim szlaku Budowlanka na pienińskim szlaku
Budowlanka na pienińskim szlaku Budowlanka na pienińskim szlaku Budowlanka na pienińskim szlaku Budowlanka na pienińskim szlaku Budowlanka na pienińskim szlaku