Handel ludźmi – warsztaty z funkcjonariuszką Wydziału Prewencji KMP w Łomży18 października obchodzony jest Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. W związku z tym, w październiku w całej Polsce odbywają się konferencje, spotkania, happeningi oraz wystawy związane z tą tematyką. W naszej szkole warsztaty poświęcone problematyce handlu ludźmi przeprowadziła dla uczniów klas 1ap/pp oraz 2ap/pp funkcjonariuszka Komendy Miejskiej Policji w Łomży sierż. szt. Monika Bańkowska.
Światowy Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi został ustanowiony z inicjatywy ONZ w roku 2014. Osoby pokrzywdzone w wyniku handlu ludźmi są wykorzystywane do przymusowej pracy, żebractwa, handlu organami oraz prostytucji. Najbardziej narażone są kobiety. W oparciu o dane dostarczone przez 132 państwa, raport UNODC o Światowym Handlu Ludźmi z 2012r. podaje, że aż 60% przypadków osób pokrzywdzonych to kobiety. Problem dotyka także setki tysięcy dzieci, które padają ofiarą handlu ludźmi.

Handel ludźmi – warsztaty z funkcjonariuszką Wydziału Prewencji KMP w Łomży Handel ludźmi – warsztaty z funkcjonariuszką Wydziału Prewencji KMP w Łomży Handel ludźmi – warsztaty z funkcjonariuszką Wydziału Prewencji KMP w Łomży Handel ludźmi – warsztaty z funkcjonariuszką Wydziału Prewencji KMP w Łomży Handel ludźmi – warsztaty z funkcjonariuszką Wydziału Prewencji KMP w Łomży
Handel ludźmi – warsztaty z funkcjonariuszką Wydziału Prewencji KMP w Łomży Handel ludźmi – warsztaty z funkcjonariuszką Wydziału Prewencji KMP w Łomży Handel ludźmi – warsztaty z funkcjonariuszką Wydziału Prewencji KMP w Łomży Handel ludźmi – warsztaty z funkcjonariuszką Wydziału Prewencji KMP w Łomży Handel ludźmi – warsztaty z funkcjonariuszką Wydziału Prewencji KMP w Łomży