Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty22 marca 2018r. odbyła się w naszej szkole kolejna edycja honorowego oddawania krwi. Uczestnicy akcji mają pełną świadomość tego jak cennym darem jest krew, która często ratuje zdrowie a nawet życie. Większość uczestników oddaje krew regularnie ale też zgłosiło się wielu chętnych, którzy robili to pierwszy raz. Do honorowych krwiodawców dołączyły też nauczycielki: p. Bogusława Romanowska i p. Sylwia Kołakowska które swoją postawą zachęcały uczniów i nauczycieli do udziału w tej szlachetnej inicjatywie. Honorowe krwiodawstwo wpisało się już na stałe w kalendarz szkolnych wydarzeń.
Serdecznie dziękujemy dawcom, którzy odpowiedzieli na nasz apel i oddali krew:
4 TH – 3 uczniów
4 TŻ – 4 uczniów
4 TB – 1 uczeń
3 TŻ – 5 uczniów
3 TB – 1 uczeń
2 TH – 1 uczennica
2 TŻ – 3 uczniów
2 TB – 1 uczeń
3 AP/PP – 5 uczniów
2 AP/PP - 5 uczniów
3 MZ – 2 uczniów
Nauczyciele – 2 osoby
Razem 33 osoby, łącznie pobrano 14,60 litra krwi.
Akcję przeprowadził zespół medyczny Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łomży we współpracy z J. Chojnowską i B. Romanowską.

Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty
Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty
Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty
Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty
Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty
Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty
Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty Krwiodawstwo - ruch ludzi takich jak Ty