Uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły 13 października 2021r. podczas uroczystości, którą poprowadziła pani wicedyrektor Maria Gawryś. Ze względu na zagrożenie epidemiczne, uroczystość została podzielona na dwie tury i odbyła się z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Młodzież wysłuchała okolicznościowych przemówień. W imieniu Samorządu Uczniowskiego pierwszoklasistów zgromadzonych na sali gimnastycznej powitały Oliwia Gawrych i Aniela Maliszewska. W imieniu wychowawców głos zabrała p. Anna Ulińska, zaś w imieniu Prezydium Rady Rodziców przemówiła p. Iwona Zawalich. Ślubowanie na sztandar szkoły przyjął od uczniów klas pierwszych dyrektor szkoły p. Artur Ciborowski.
Na zakończenie pierwszoklasiści otrzymali słodkie upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Uczniom klas pierwszych życzymy wielu sukcesów w nauce! Niech sylwetka patronki szkoły, Marii Skłodowskiej-Curie, będzie dla nich inspiracją i wzorem do naśladowania.

Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas pierwszych     

Kategoria: