8 kwietnia 2022r. społeczność naszej szkoły po raz kolejny upamiętniła ofiary katyńskiego ludobójstwa, uczestnicząc w uroczystości w ramach obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dzień ten -ustanowiony na 13 kwietnia - jest obchodzony w rocznicę opublikowania przez Niemców informacji o odkryciu w Rosji masowych grobów oficerów Wojska Polskiego.
Przygotowany przez uczniów program historyczno-muzyczny „Zbrodnia Katyńska - prawda i pamięć” przypomniał i pogłębił wiedzę młodzieży na temat tragicznych wydarzeń z okresu II wojny światowej. Miał też na celu uczczenie i utrwalenie pamięci o polskich elitach zamordowanych przez sowieckich oprawców w Katyniu, Charkowie i Miednoje.
Wprowadzeniem w klimat spotkania był utwór Lecha Makowieckiego ”Ostatni list” ilustrowany fragmentami filmu ”Katyń” w reżyserii Andrzeja Wajdy. Narracja historyczna w wykonaniu uczniów : Aleksandry Sienkiewicz z kl.4AH oraz Adriana Sikory z kl.4aTb dotyczyła okoliczności i miejsc dokonania przez Sowietów zbrodni na elitach narodu polskiego wiosną 1940 r.. Wtedy to, wykonując uchwałę kierownictwa sowieckiej partii komunistycznej z 5.03.1940 r., policja polityczna – NKWD ZSRS – wymordowała blisko 22 tys. obywateli Rzeczypospolitej. Było wśród nich 14,5 tys. jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych w okupowanej przez ZSRS wschodniej części Polski. W wypowiedziach uczniów, przeplatanych utworami muzycznymi Chopina i Marcellego znalazło się też wspomnienie ofiar- 32 synów Ziemi Łomżyńskiej oraz Stefana Najdy- policjanta Posterunku Policji w Małym Płocku - zamordowanych przez NKWD w Katyniu , Charkowie i Miednoje. Nie zabrakło również nawiązania do obchodów w 2010 roku, z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, zakończonych tragicznie katastrofą smoleńską oraz prezentacji miejsc pamięci -Polskich Cmentarzy Wojennych w Katyniu , Charkowie i Miednoje.
Kluczowym punktem programu było wystąpienie dr hab. Krzysztofa Sychowicza– Naczelnika Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku. W swojej prelekcji przybliżył on młodzieży tło historyczne , cały ogrom tej nierozliczonej do dziś zbrodni oraz jej skutki. Przedstawił Katyń jako świadectwo wierności Rzeczypospolitej oraz przestrogę dla przyszłych pokoleń. Podkreślił też funkcjonujące w PRL kłamstwo o Zbrodni Katyńskiej- narracji przypisującej dokonanie zbrodni Niemcom , obowiązującej oficjalnie do 1990 roku. Przybliżył uczniom działania władz ZSRR i PRL zmierzające do upowszechniania tego kłamstwa oraz trudną drogę do ujawnienia całej prawdy o Katyniu. Prelegent porównał bestialstwo i brutalne metody Rosjan z roku 1940 z aktualnymi zbrodniami dokonywanymi przez nich w toczącej się wojnie na Ukrainie. W swoim wystąpieniu podkreślił również konieczność kultywowania pamięci o polskich elitach zamordowanych wiosną 1940 przez NKWD, uznając ją jako ponadczasową wartość patriotyczną. Wyrazem tej pamięci było złożenie przez delegację uczniów oraz prelegenta wiązanki biało-czerwonych kwiatów i zapalenie znicza przy szkolnym miejscu pamięci łomżyńskich ofiar Katynia.
Uzupełnieniem programu historyczno-muzycznego była szkolna ekspozycja „Katyń-ocalona pamięć”, przygotowana przez uczniów w oparciu o fotografie i materiały z Muzeum Katyńskiego w Warszawie.
Organizatorami uroczystości byli nauczyciele: p. Elżbieta Wiśniewska, p. Wiesław Czupryński, p. Karol Szleszyński oraz p. Kamil Galanek.

Zbrodnia Katyńska - prawda i pamięć Zbrodnia Katyńska - prawda i pamięć Zbrodnia Katyńska - prawda i pamięć Zbrodnia Katyńska - prawda i pamięć Zbrodnia Katyńska - prawda i pamięć
Zbrodnia Katyńska - prawda i pamięć Zbrodnia Katyńska - prawda i pamięć Zbrodnia Katyńska - prawda i pamięć Zbrodnia Katyńska - prawda i pamięć Zbrodnia Katyńska - prawda i pamięć
Zbrodnia Katyńska - prawda i pamięć Zbrodnia Katyńska - prawda i pamięć Zbrodnia Katyńska - prawda i pamięć Zbrodnia Katyńska - prawda i pamięć Zbrodnia Katyńska - prawda i pamięć
Zbrodnia Katyńska - prawda i pamięć Zbrodnia Katyńska - prawda i pamięć Zbrodnia Katyńska - prawda i pamięć Zbrodnia Katyńska - prawda i pamięć Zbrodnia Katyńska - prawda i pamięć
Zbrodnia Katyńska - prawda i pamięć Zbrodnia Katyńska - prawda i pamięć    

Kategoria: