Język polski jako przedmiot obowiązkowy jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
Czas trwania: 170 minut.
Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:
  • część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną - 20 pkt (ok. 12-15 zadań - głównie otwartych - opartych na dwóch tekstach)
  • część 2: wypracowanie - 50 pkt.
Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.
Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki - z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.
Część ustna - nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

 

Teksty kultury
(* oznacza lekturę obowiązkową)
POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY
* Bogurodzica
* Jan Kochanowski - wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum) i psalm
* Adam Mickiewicz - Dziadów część III
* Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz
* Bolesław Prus - Lalka
* Stanisław Wyspiański - Wesele
*Bruno Schulz - wybrane opowiadanie
* Witold Gombrowicz - Ferdydurke (w całości lub w części);
wiersze wybranych poetów;
inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.

 

Teksty określone dla poziomu podstawowego, a ponadto inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.
Inne:
  - wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów;
  - homilia Jana Pawła II wygłoszona 2 czerwca 1979 roku w Warszawie na Placu Zwycięstwa (Piłsudskiego) - nagranie telewizyjne.
jak dla zakresu podstawowego, a ponadto:
  - wybrane filmy z klasyki kinematografii światowej;
  - spektakle teatralne (w tym Teatru TV).
 
Informator maturalny:
Aneks:
Materiały dodatkowe:

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: