Proponowane kierunki oraz liczba oddziałów w roku szkolnym 2019/2020 w Technikum Nr 4

 

  Absolwenci
gimnazjum
Absolwenci
szkoły podstawowej
liczba
oddziałów
liczba
uczniów
liczba
oddziałów
liczba
uczniów
Kontynuowane kierunki    
Technik budownictwa 1 30 1 30
Technik hotelarstwa 1 30 1 30
Technik żywienia i usług gastronomicznych 2 60 2 60
         
 Nowe kierunki
Technik budowy dróg 1 30 1 30
Technik inżynierii sanitarnej 1 30 1 30