W dn. 04.10.2019 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość upamiętniająca 80-tą rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Przed 80 laty III Rzesza, a potem Związek Sowiecki napadły na nasz kraj rozpoczynając II wojnę światową. Pomimo bohaterskiej obrony ojczyzny straciliśmy niepodległość zachowując jednak ciągłość władzy. Już 27 września 1939 r., rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Było ono fenomenem na skalę światową. Tajne struktury państwa polskiego, podległe Rządowi RP na uchodźstwie nie miały swojego odpowiednika w żadnym innym kraju. Rozbudowane piony wojskowy i cywilny pozwalały na zachowanie ciągłości struktur państwowych. Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko podjęcie otwartej walki z okupantem w ramach akcji „Burza”, której rocznicę również w tym roku, obchodzimy, ale stworzenie siły moralnej, niepodległościowej tradycji, która pozwoliła przetrwać także czas komunistycznej dyktatury.
Naszą uroczystość zainicjował Dyrektor p. Artur Ciborowski wprowadzając słuchaczy w tematykę spotkania z historią. Uczniowie z klasy 3 PP LO: Zuzanna Doliasz i Jakub Tabędzki (w mundurze wojskowym z okresu II wojny światowej) wyjaśniali swoim koleżankom i kolegom okoliczności powstania państwa podziemnego. Ich wypowiedzi przeplatane były video-klipami odwołującymi się do tamtych czasów i wydarzeń. Kulminacyjnym punktem uroczystości był, wzbogacony prezentacją multimedialną, wykład naszego historyka p. Wiesława Czupryńskiego.
Podsumowaniem uroczystości był interesująca animacja IPN-u „Niezwyciężeni” oraz wystawa przygotowana przez organizatorów obchodów 80. rocznicy Polskiego Państwa Podziemnego: p. W. Czupryńskiego i p. K. Szleszyńskiego. Podziękowania należą się nie tylko osobom prowadzącym uroczystość, ale także uczniom z klasy 1 TBg Dominikowi Tyborowskiemu i Jakubowi Milewskiemu, którzy odpowiadali za sprzęt techniczny oraz p. Kamilowi Galankowi za nadzór nad tą obsługą. Dziękujemy również p. Bogusławie Romanowskiej za wykonane zdjęcia z uroczystości, które obok prezentujemy.

80. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego 80. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego 80. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego 80. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego 80. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego
80. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego 80. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego 80. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego 80. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego 80. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego
80. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego 80. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego 80. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego 80. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego 80. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego
80. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego 80. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego 80. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego 80. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego  

Kategoria: