Zakończyła się druga edycja ponadprogramowych staży zawodowych w ramach projektu ZAWODOWO KOMPETENTNI. Tym razem w projekcie uczestniczyło 36 uczniów Technikum o profilach kształcenia: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik budownictwa.
Podobnie jak w ubiegłym roku staże miały charakter wyjazdowy – realizowane w przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego, obejmując dodatkowo zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie uczniów oraz charakter stacjonarny – realizowane w lokalnych przedsiębiorstwach.
W okresie od 31.07.2017r. do 25.08.2017r. każdy z uczniów odbył 150 godz. ponadprogramowego stażu zawodowego, realizując w tym czasie program kształcenia zawodowego opracowany na potrzeby danego ucznia i przyjmującego na staż przedsiębiorstwa.
W stażach wyjazdowych wzięło udział:
10 uczniów o profilu kształcenia technik hotelarstwa: staż w Hotelach WARSZAWA, NAD NETTĄ, KARMEL;
16 uczniów o profilu kształcenia technik żywienia i usług gastronomicznych: staż w Hotelach WARSZAWA, NAD NETTĄ, KARMEL;
Wszystkie miejsca docelowe ponadprogramowego kształcenia zawodowego znajdowały się w Augustowie.
W stażach stacjonarnych wzięło udział:
6 uczniów o profilu kształcenia technik budownictwa: staż w firmie PREFBET;
3 uczniów o profilu kształcenia technik budownictwa: staż w firmie Mario-Bud;
1 uczeń o profilu kształcenia technik budownictwa: staż w firmie Zakład Remontowo-Budowlany;
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.
Zapraszamy do galerii zdjęć...

Technik Budownictwa Technik Budownictwa Technik Budownictwa Technik Budownictwa Technik Budownictwa
Technik Budownictwa Technik Budownictwa Technik Budownictwa Technik Budownictwa Technik Budownictwa

Technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych Technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych Technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych Technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych Technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych Technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych Technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych Technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych Technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych Technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych Technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych