"Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk,
                                                                                                                                                                                      zakorzeniona w ideałach, które są zdolne
                                                                                                                                                                                      przemieniać świat na lepsze"
                                                                                                                                                                                                                      ks. Jerzy Popiełuszko.

W związku z jubileuszem 40-lecia „Solidarności”, Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Łomży zorganizowała konkurs wiedzy „Solidarność – droga do wolności”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych z Łomży oraz powiatu łomżyńskiego i odbywał się w dwóch etapach - szkolnym i finałowym. Jego celem było ukazanie młodzieży walki o godność człowieka, trudności z jakimi mierzyli się Polacy w 1980 roku oraz wartości i ideałów „Solidarności”.
Uroczyste podsumowanie z udziałem przedstawicieli władz : Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, Starostwa Powiatowego w Łomży, NSZZ „Solidarność” Oddziału „Mazowsze”, a także przedstawicieli Oddziału IPN w Białymstoku odbyło się 10.02 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży. Spotkanie to, z zachowaniem reżimu sanitarnego, w atrakcyjny sposób przybliżyło wszystkim uczestnikom historię fenomenu „Solidarności”.
W czasie uroczystości laureaci i wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy, wszyscy finaliści listy gratulacyjne, a ich nauczyciele – opiekunowie podziękowania.
W zaszczytnym gronie wyróżnionych finalistów znalazły się uczennice naszej szkoły: Izabela Małachowska z kl.4ATH i Dominika Kuczyńska z kl. 3Ap.
Finalistami konkursu byli także: Hubert Karwowski z kl. 1ATH,Katarzyna Krajewska z kl. 3Ap i Jakub Wojciech Nowociński z kl. 3Ap.
Ich opiekunami merytorycznymi byli nauczyciele: p. Elżbieta Wiśniewska, p. Karol Szleszyński i p. Wiesław Czupryński.
Gratulujemy wszystkim finalistom i życzymy dalszych sukcesów. 
Inicjatorami konkursu i organizatorami uroczystości byli przedstawiciele Prezydium KMPOiW NSZZ „Solidarność” w Łomży: p. Jolanta Chojnowska, p. Katarzyna Kowalewska oraz p. Sławomir Dębek.


Konkurs „Solidarność - droga do wolności” - finał Konkurs „Solidarność - droga do wolności” - finał Konkurs „Solidarność - droga do wolności” - finał Konkurs „Solidarność - droga do wolności” - finał Konkurs „Solidarność - droga do wolności” - finał
Konkurs „Solidarność - droga do wolności” - finał Konkurs „Solidarność - droga do wolności” - finał Konkurs „Solidarność - droga do wolności” - finał Konkurs „Solidarność - droga do wolności” - finał Konkurs „Solidarność - droga do wolności” - finał
Konkurs „Solidarność - droga do wolności” - finał Konkurs „Solidarność - droga do wolności” - finał    

Kategoria: