mt_ignore
 
W ostatnim tygodniu kwietnia uczniowie zakwalifikowani do udziału w pierwszej edycji staży zawodowych w Wilnie uczestniczyli w finalnych spotkaniach przygotowujących do zagranicznej praktyki. Stażyści wzięli udział w podsumowujących zajęciach z języka angielskiego w ramach szkolenia wspierającego uczniów w doskonaleniu kompetencji językowych oraz w dwugodzinnym szkoleniu pedagogicznym. Odbyło się również spotkanie przedstawicieli kadry zarządzającej projektem oraz nauczycieli towarzyszących uczniom podczas pobytu za granicą z rodzicami uczniów.
Po dopełnieniu ostatnich formalności grupa dotarła na miejsce. W pierwszych dniach pobytu w Wilnie i aklimatyzacji w miejscach stażowych uczniów i nauczycieli wspierali na miejscu przedstawiciele kadry projektowej ze strony polskiej. Staże zawodowe potrwają od 29.04.do 17.05.2019r.
Projekt „Mój atut – staż zawodowy za granicą” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” jest realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 

Czytaj więcej: Uczniowie z branży hotelarskiej i gastronomicznej rozpoczęli staż zawodowy w Wilnie - edycja maj...

mt_ignore
 
Spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu „Mój atut – staż zawodowy za granicą”

W dniu 12.04.2019r. odbyło się spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu „Mój atut – staż zawodowy za granicą” realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kadry zarządzającej, uczniowie technikum o profilach kształcenia: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz nauczyciele opiekujący się uczniami podczas pobytu za granicą.
Uczniowie zakwalifikowani do udziału w stażach otrzymali szczegółowe informacje na temat docelowego miejsca pobytu (Wilno na Litwie), jak również informacje odnośnie organizacji i przebiegu planowanych staży zawodowych. Dopracowano kwestie organizacyjne podróży, podpisano wymaganą dokumentację.

Czytaj więcej: Spotkanie organizacyjne uczestników stażu w ramach projektu: Mój atut - staż zawodowy za granicą

mt_ignore
Łomża, 16.04.2019r.

Wyniki rekrutacji do uczestnictwa w stażach
w ramach projektu „Mój atut – staż zawodowy za granicą”
Wilno 16 wrzesień – 4 październik 2019r.

Czytaj więcej: Wyniki rekrutacji do uczestnictwa w stażach w ramach projektu „Mój atut – staż zawodowy za granicą”

mt_ignore
Trwają przygotowania uczniów do wyjazdu na staż zawodowy realizowany w przedsiębiorstwach branżowych w Wilnie na Litwie. Uczniowie o profilach kształcenia: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa uczestniczą w dodatkowych zajęciach języka angielskiego. W ramach przygotowań do udziału w stażach uczniowie zrealizują 15 godzinny program zajęć poszerzający zasób słownictwa zawodowego oraz będą doskonalić umiejętności komunikacji w sytuacjach zawodowych i sytuacjach życia codziennego.
Projekt „Mój atut – staż zawodowy za granicą” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” jest realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Czytaj więcej: Przygotowania uczniów do wyjazdu w ramach projektu „Mój atut – staż zawodowy za granicą” - język...

mt_ignore
Trwają przygotowania uczniów do wyjazdu na staż zawodowy realizowany w przedsiębiorstwach branżowych w Wilnie na Litwie. Uczniowie o profilach kształcenia: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa uczestniczyli w zajęciach kulturoznawczych. Zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zagadnieniami kulturowymi kraju partnera zagranicznego obejmującymi historię, tradycje i działania kulturowe obszaru Litwy ze szczególnym uwzględnieniem Wilna i okolic.
Projekt „Mój atut – staż zawodowy za granicą” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” jest realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Czytaj więcej: Przygotowania uczniów do wyjazdu w ramach projektu „Mój atut – staż zawodowy za granicą” - zajęcia...

mt_ignore

REKRUTACJA do projektu „Mój atut – staż zawodowy za granicą”

Staże wrzesień/październik 2019r.


Informacje dla zainteresowanych udziałem w projekcie „Mój atut – staż zawodowy za granicą”
w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Projekt skierowany jest do uczniów/uczennic Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży o profilach zawodowych: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa.

W ramach projektu grupa 16 uczniów/uczennic z ZSTiO nr 4 w Łomży wyjedzie na Litwę (Wilno), gdzie w okresie od 16.09.2019r. do 04.10.2019r. odbędzie trzytygodniowy staż w litewskich przedsiębiorstwach w branżach spójnych z obranym przez siebie profilem kształcenia.
Realizacja staży zostanie poprzedzona przygotowaniem językowym – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, kulturowym i pedagogicznym.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Uczniowie zakwalifikowani do udziału w stażach mają zapewniony: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, miejsce realizacji stażu, ubezpieczenie, opiekę dwóch nauczycieli, wycieczki kulturowe.

Czytaj więcej:  Nowa REKRUTACJA do projektu „Mój atut – staż zawodowy za granicą”

mt_ignore
Spotkanie informacyjne z litewskim partnerem projektu
„Mój atut – staż zawodowy za granicą”


W dniu 22.02.2019r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży odbyło się spotkanie informacyjne w ramach projektu „Mój atut – staż zawodowy za granicą”. W spotkaniu uczestniczyli Pani Loreta Golubevaite - partner litewski projektu, Dyrekcja ZSTiO nr 4, kadra zarządzająca projektu, uczniowie technikum o profilach kształcenia: t. hotelarstwa, t. żywienia i usług gastronomicznych.

Czytaj więcej: Spotkanie informacyjne z litewskim partnerem projektu

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1  Uniwersytet swps mt_ignore: