Dziennik elektroniczny

Synergia librus1

Szukaj

mt_ignore

REKRUTACJA do projektu „Mój atut – staż zawodowy za granicą”

Staże wrzesień/październik 2019r.


Informacje dla zainteresowanych udziałem w projekcie „Mój atut – staż zawodowy za granicą”
w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Projekt skierowany jest do uczniów/uczennic Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży o profilach zawodowych: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa.

W ramach projektu grupa 16 uczniów/uczennic z ZSTiO nr 4 w Łomży wyjedzie na Litwę (Wilno), gdzie w okresie od 16.09.2019r. do 04.10.2019r. odbędzie trzytygodniowy staż w litewskich przedsiębiorstwach w branżach spójnych z obranym przez siebie profilem kształcenia.
Realizacja staży zostanie poprzedzona przygotowaniem językowym – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, kulturowym i pedagogicznym.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Uczniowie zakwalifikowani do udziału w stażach mają zapewniony: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, miejsce realizacji stażu, ubezpieczenie, opiekę dwóch nauczycieli, wycieczki kulturowe.

Czytaj więcej:  Nowa REKRUTACJA do projektu „Mój atut – staż zawodowy za granicą”

mt_ignore
Spotkanie informacyjne z litewskim partnerem projektu
„Mój atut – staż zawodowy za granicą”


W dniu 22.02.2019r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży odbyło się spotkanie informacyjne w ramach projektu „Mój atut – staż zawodowy za granicą”. W spotkaniu uczestniczyli Pani Loreta Golubevaite - partner litewski projektu, Dyrekcja ZSTiO nr 4, kadra zarządzająca projektu, uczniowie technikum o profilach kształcenia: t. hotelarstwa, t. żywienia i usług gastronomicznych.

Czytaj więcej: Spotkanie informacyjne z litewskim partnerem projektu

mt_ignore

REKRUTACJA do projektu „Mój atut – staż zawodowy za granicą”


Informacje dla zainteresowanych udziałem w projekcie „Mój atut – staż zawodowy za granicą”
w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Projekt skierowany jest do uczniów/uczennic Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży o profilach zawodowych: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa.

W ramach projektu grupa 16 uczniów/uczennic z ZSTiO nr 4 w Łomży wyjedzie na Litwę (Wilno), gdzie w okresie od 29.04.2019r. do 17.05.2019r. odbędzie trzytygodniowy staż w litewskich przedsiębiorstwach w branżach spójnych z obranym przez siebie profilem kształcenia.
Realizacja staży zostanie poprzedzona przygotowaniem językowym – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, kulturowym i pedagogicznym.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Uczniowie zakwalifikowani do udziału w stażach mają zapewniony: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, miejsce realizacji stażu, ubezpieczenie, opiekę dwóch nauczycieli, wycieczki kulturowe.

  

Czytaj więcej:  REKRUTACJA do projektu „Mój atut – staż zawodowy za granicą”

mt_ignore
Erasmus+ „Mój atut – staż zawodowy za granicą”

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży w latach 2019-2020 zrealizuje projekt „Mój atut – staż zawodowy za granicą”.

Projekt zostanie zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Celem projektu jest:
     - podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności praktycznych uczniów
     - podniesienie innowacyjności i internacjonalizacji Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży

Czytaj więcej: Erasmus+ „Mój atut – staż zawodowy za granicą”

Nasi partnerzy


politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1  Uniwersytet swps