• Technikum Nr 4
    Technikum Nr 4
  • IV LO
    IV LO

 Proponowane kierunki oraz liczba oddziałów w roku szkolnym 2019/2020 w IV LIceum Ogólnokształcącym

 

  Absolwenci
gimnazjum
Absolwenci
szkoły podstawowej
liczba
oddziałów
liczba
uczniów
liczba
oddziałów
liczba
uczniów
Kontynuowane profile    
Innowacja pedagogiczna - profil: służba w policji
2 60 2 60
Innowacja pedagogiczna - profil: psychopedagogiczny
1 30 1 30
         
 Nowe profile
Innowacja pedagogiczna - profil: dietetyczny z elementami fitness
1 30 1 30

 

 


W trakcie nauki uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach treningowych, pozwalających zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami i odkryciami nauk społecznych (głównie psychologii, pedagogiki i socjologii). Będą mogli odbywać praktyki w przedszkolach i uczestniczyć w warsztatach prowadzonych w placówkach pedagogicznych.
Ukończenie tego profilu pozwala na uzyskanie średniego wykształcenia, dającego wstępną orientację w zagadnieniach, które być może staną się przedmiotem dalszej edukacji na specjalnościach społecznych, zarówno uniwersyteckich (psychologia, pedagogika, praca socjalna itp.), jak i policealnych (pracownik socjalny, opiekun dziecięcy, asystent osoby niepełnosprawnej).
Wyszczególnione powyżej zawody są wymieniane przez analityków rynku pracy jako przyszłościowe, co znaczy, że zatrudnienie w nich wzrasta w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.


W trakcie nauki uczniowie poznają strukturę i rodzaje służb policyjnych, przepisy prawne dotyczące: policji, prawa karnego, prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego.
W ramach zajęć są realizowane wycieczki do jednostek policyjnych i spotkania z przedstawicielami różnych służb mundurowych, uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach sprawnościowych, strzeleckich, terenowych.
Kierunek nauki zwiększa możliwości uzyskania ciekawej pracy, zarówno w policji, jak i we wszelkich innych instytucjach mundurowych, penitencjarnych, administracji państwowej i publicznej, inspekcjach, strażach oraz w firmach ochroniarskich i detektywistycznych.

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1  Uniwersytet swps mt_ignore: