Warsztaty przygotowujące do wyjazdu na europejskie staże

 

 

Kierunek  Zielona 21 "budowlanka"

 

Oferta kształcenia           Nasze kierunki kształcenia

 

 

 

 

 

 

 00Beneficjenci projektu „Europejskie doświadczenie - staż zawodowy uczniów ZSTiO Nr 4 w Łomży” w dniach 8-23.03.2016r. uczestniczyli w zajęciach przygotowujących do wyjazdu na zagraniczne praktyki do Portugalii oraz do poruszania się na rynku pracy w kraju i za granicą. Grupa 27 uczniów – 8 techników budownictwa, 9- techników hotelarstwa i 10- techników żywienia i usług gastronomicznych brała udział w trzech rodzajach warsztatów. W ramach zajęć kulturowych prowadzonych przez pana Kamila Galanka, uczestnicy wykorzystując technologie informatyczne, poznawali kulturę, tradycje, zwyczaje, atrakcje i smaki oraz problemy współczesnego społeczeństwa Portugalii.
Warsztaty z doradztwa zawodowego, prowadzone przez panią Jolantę Grabowską - doradcę zawodowego, przybliżyły im aktywne metody i narzędzia poszukiwania pracy na rynku lokalnym, krajowym i europejskim. W trakcie zajęć uczniowie poznawali również wymagania rynku pracy w Polsce i w Europie.
Warsztaty pedagogiczne mające na celu zapobieganie zachowaniom ryzykownym, kształtowały asertywność, umiejętności interpersonalne uczniów oraz postawy tolerancji wobec odmiennych kultur i religii. Stanowiły też próbę integracji grupy. Prowadzący zajęcia pan Kamil Galanek zwracał uwagę na respektowanie zasad i procedur bezpieczeństwa na lotnisku i podczas podróży oraz przepisów bhp w miejscu odbywania staży. Część ćwiczeń dotyczyła umiejętności funkcjonowania zadaniowego w tym: planowania przyszłości, ustalania i osiągania celów, planowania i efektywnego zarządzania czasem.

 
Warsztaty przygotowujące do wyjazdu na europejskie staże Warsztaty przygotowujące do wyjazdu na europejskie staże Warsztaty przygotowujące do wyjazdu na europejskie staże Warsztaty przygotowujące do wyjazdu na europejskie staże Warsztaty przygotowujące do wyjazdu na europejskie staże
Warsztaty przygotowujące do wyjazdu na europejskie staże Warsztaty przygotowujące do wyjazdu na europejskie staże Warsztaty przygotowujące do wyjazdu na europejskie staże Warsztaty przygotowujące do wyjazdu na europejskie staże Warsztaty przygotowujące do wyjazdu na europejskie staże
Warsztaty przygotowujące do wyjazdu na europejskie staże Warsztaty przygotowujące do wyjazdu na europejskie staże Warsztaty przygotowujące do wyjazdu na europejskie staże   

Nasi partnerzy


politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1  Uniwersytet swps