Drodzy Maturzyści i Uczniowie


Informuję, że zgodnie z wytycznymi MEN szkoła rozpoczyna od 18.05.2020 r. zajęcia rewalidacyjne, od 25.05.2020 r. konsultacje dla maturzystów i konsultacje z przedmiotów zawodowych dla uczniów zdających w czerwcu egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz od 1.06.2020 r. konsultacje przedmiotowe dla wszystkich uczniów.
Celem tych konsultacji jest powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności egzaminacyjnych, praktyczna nauka specjalistycznych programów komputerowych, poprawa lub podwyższenie oceny z przedmiotu, itp.
Wszystkie zajęcia są dla ich uczestników dobrowolne, pod warunkiem przestrzegania wytycznych MEN, GIS, MZ oraz Procedur postępowania na wypadek podejrzenia o zakażenie COVID-19 ucznia / absolwenta / pracownika Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży oraz złożenia oświadczenia – wydruk ze strony szkoły lub napisane odręcznie.
Wymiar godzin został ustalony przez dyrektora szkoły; nauczyciel prowadzący wskazuje termin zajęć nie kolidujący z prowadzonym przez niego nauczaniem zdalnym, przekazuje harmonogram swoim maturzystom / uczniom oraz wychowawcy klasy, który tworzy klasowy harmonogram i przekazuje go dyrektorowi szkoły.
Zajęcia mogą być prowadzone, z zastrzeżeniem, że w danych salach lekcyjnych może być 10 uczestników (9 uczniów i nauczyciel, uczniowie siedzą w co 2 ławce – małe sale będą nieczynne).
W związku z tym, uczniowie powinni zapisywać się na konsultacje do wybranego nauczyciela. Uczeń, który nie zapisał się na konsultacje, może w nich uczestniczyć, jedynie pod warunkiem, że limit miejsc w klasie nie został wyczerpany – w przeciwnym razie nauczyciel nie wyraża zgody na jego udział w zajęciach.
Dyrektor ZSTiO nr 4 w Łomży
mgr Artur Ciborowski    
Załączniki:

 

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: