Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się dnia 1 września 2020 w trzech turach - ze względu na konieczność zachowania procedur bezpieczeństwa sanitarnego - zgodnie z następującym harmonogramem:1. KLASY PIERWSZE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO – GODZINA 9.00
(SALA GIMNASTYCZNA - dolne wejście do Sali, od ulicy Rybaki)
Po uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego, wychowawcy oraz młodzież udają się do sal znajdujących się w budynku szkoły.

Lp.

Klasa

Wychowawca

sala

wejście do budynku szkoły

1.

1AP

Kamińska-Szmitko Beata

22

wejście od ulicy Rybaki

2.

1BP/1PP

Wilczewska Jolanta

21

wejście od ulicy Rybaki

2. KLASY PIERWSZE TECHNIKUM – GODZINA 10.00
(SALA GIMNASTYCZNA - dolne wejście do Sali od ulicy Rybaki)
Po uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego, wychowawcy oraz młodzież udają się do sal znajdujących się w budynku szkoły.

Lp.

Klasa

Wychowawca

sala

wejście do budynku szkoły

1.

1aTB

Szymańska Agnieszka

18

wejście od ulicy Rybaki

2.

1AH

Romanowska Bogusława

3

wejście od strony auli

3.

1TŻ

Trzaska Edyta

9

wejście główne


3. POZOSTAŁE KLASY ZESPOŁU (drugie, trzecie i czwarte) – GODZINA 11.00
Młodzież nie przychodzi do sali gimnastycznej lecz udaje się bezpośrednio do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami według następującego harmonogramu:

Lp.

Klasa

Wychowawca

sala

Wejście do budynku szkoły

1.

2AP

Galanek Kamil

24

wejście od strony auli

2.

2PP/AD

Wirtel Alicja

5

wejście od strony auli

3.

2APp/2PPp

Czupryński Wiesław

16

wejście od ulicy Rybaki

4.

3AP/PP

Ulińska Anna

22

wejście od ulicy Rybaki

5.

2aTB

Chojnowski Mariusz

21

wejście od ulicy Rybaki

6.

2AH/2TŻ

Więsak Katarzyna

4

wejście od strony auli

7.

3AH/3TŻ

Kołakowska Sylwia

23

wejście od ulicy Rybaki

8.

3aTB

Demczuk-Gutowska Małgorzata

12

wejście główne

9.

4aTB

Modzelewska Alicja

6

wejście od strony auli

10.

4TŻ

Bogulas Ewa

10

wejście główne

11.

4AH

Bukowska Hanna

14

wejście główne

12.

2aTBp

Ciborowska Lidia

20

wejście od ulicy Rybaki

13.

2AHp/2TŻp

Kuczewska Magdalena

11

wejście główne

14.

2MZ

Nieciecki Wojciech

7

wejście od strony auli

15.

3MZ

Antolak Urszula

sala gimn.

wejście dolne do sali gimn.

 

 Bardzo ważne informacje dla uczniów, w związku z obowiązującą na terenie szkoły Procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

1. Do szkoły przychodzą uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (podwyższona temperatura ciała - 38°C lub więcej, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu) oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji
2. W drodze do szkoły oraz na terenie szkoły zachowujemy bezpieczny dystans – minimum 1,5 m od innych osób.
3. Przed wejściem do budynku szkolnego dezynfekujemy ręce, korzystając z płynu znajdującego się przy wejściu
4. Przynosimy do szkoły maseczkę i w razie konieczności jej używamy (gdy nie jest możliwe utrzymanie dystansu 1,5 metra od innej osoby)
5. Zasłaniamy usta i nos przy kichaniu lub kasłaniu oraz unikamy dotykania oczu, nosa i ust.
6. Rezygnujemy z witania się z innymi za pomocą kontaktu cielesnego (np. podawanie ręki, całowanie, przytulanie).
7. Unikamy tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz w przestrzeniach wspólnych budynku szkoły (korytarze, ciągi komunikacyjne) i zachowujemy dystans co najmniej 1,5 metra od innych osób. W przypadku trudności z zachowaniem w/w dystansu, należy korzystać z maseczki zasłaniającej usta i nos.

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: