Pandemia uniemożliwiła nam w tym roku uczcić ofiary katyńskiego ludobójstwa. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej został ustanowiony 13 kwietnia i jest obchodzony w rocznicę opublikowania przez Niemców informacji o odkryciu w Rosji masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Wiosną 1940 r., wykonując uchwałę kierownictwa sowieckiej partii komunistycznej z 5.03.1940 r., policja polityczna – NKWD ZSRS – wymordowała blisko 22 tys. obywateli Rzeczypospolitej. Było wśród nich 14,5 tys. jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych w okupowanej przez ZSRS wschodniej części Polski. Nasza szkoła corocznie organizowała obchody, niestety ten rok jest inny...ale pamiętamy, dlatego publikujemy tę krótką notatkę.

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: