00W minionych dniach miały miejsce ostatnie spotkania organizacyjne w związku z rozpoczynającymi się w maju stażami zawodowymi w Kłajpedzie na Litwie.
21.04.2017r. odbyło się kolejne spotkanie kadry zarządzającej projektu z uczniami o profilach kształcenia: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik budownictwa biorącymi udział w zagranicznych stażach. Na spotkaniu poinformowano uczestników o szczegółach organizacyjnych podróży, pobytu i przebiegu staży oraz wyjaśniono i podpisano wymaganą dokumentację.
23.04.2017r. odbyło się spotkanie kadry zarządzającej projektu i nauczycieli towarzyszących uczniom podczas pobytu za granicą z rodzicami uczestników staży zawodowych realizowanych w przedsiębiorstwach branżowych na Litwie.
Rodzice zostali poinformowani o szczegółach organizacyjnych, zaakceptowali i złożyli podpisy na wymaganej dokumentacji, mogli również uzyskać odpowiedzi na swoje pytania.
Zagraniczne staże są zrealizowane w ramach programu Erasmus+ finansowanym ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Ostatnie przygotowania do wyjazdu na staże w ramach projektu „Wiedza w praktyce – zagraniczne staże” Ostatnie przygotowania do wyjazdu na staże w ramach projektu „Wiedza w praktyce – zagraniczne staże” Ostatnie przygotowania do wyjazdu na staże w ramach projektu „Wiedza w praktyce – zagraniczne staże” Ostatnie przygotowania do wyjazdu na staże w ramach projektu „Wiedza w praktyce – zagraniczne staże”  

Nasi partnerzy


politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1  Uniwersytet swps