Zajęcia kulturoznawcze w ramach projektu „Wiedza w praktyce – zagraniczne staże”Trwają przygotowania uczniów do wyjazdu na staż zawodowy realizowany w przedsiębiorstwach branżowych w Kłajpedzie na Litwie. Uczniowie o profilach kształcenia: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarz oraz technik budownictwa uczestniczyli w zajęciach kulturoznawczych. Zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zagadnieniami kulturowymi kraju partnera zagranicznego obejmującymi historię, tradycje i działania kulturowe obszaru Litwy ze szczególnym uwzględnieniem Kłajpedy i okolic. Równolegle odbywają się zajęcia z języka angielskiego zawodowego.
Projekt „Wiedza w praktyce – zagraniczne staże” w ramach programu Erasmus+ finansowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Zajęcia kulturoznawcze w ramach projektu „Wiedza w praktyce – zagraniczne staże” Zajęcia kulturoznawcze w ramach projektu „Wiedza w praktyce – zagraniczne staże” Zajęcia kulturoznawcze w ramach projektu „Wiedza w praktyce – zagraniczne staże” Zajęcia kulturoznawcze w ramach projektu „Wiedza w praktyce – zagraniczne staże” Zajęcia kulturoznawcze w ramach projektu „Wiedza w praktyce – zagraniczne staże”
Zajęcia kulturoznawcze w ramach projektu „Wiedza w praktyce – zagraniczne staże” Zajęcia kulturoznawcze w ramach projektu „Wiedza w praktyce – zagraniczne staże” Zajęcia kulturoznawcze w ramach projektu „Wiedza w praktyce – zagraniczne staże”   

Nasi partnerzy


politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1  Uniwersytet swps