Dodatkowa rekrutacja na
STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU
ZAWODOWO KOMPETENTNI

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji ponadprogramowych staży zawodowych realizowanych w ramach projektu ZAWODOWO KOMPETENTNI.
Zapraszamy do udziału uczniów klas III Technikum o profilach kształcenia:
    • Technik hotelarz
    • Technik żywienia
    • Technik budownictwa
Staże mają charakter stacjonarny - realizowane w lokalnych przedsiębiorstwach (t. budownictwa) oraz wyjazdowy - obejmujący zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie uczniów (t. żywienia, t. hotelarz).
W okresie od 31.07.2017r. do 25.08.2017r. każdy z uczestników odbędzie 150 godz. ponadprogramowego stażu zawodowego realizując w tym czasie program kształcenia zawodowego opracowany na potrzeby danego ucznia i przyjmującego na staż przedsiębiorstwa. Każdy z uczestników, który pomyślnie zakończy staż, otrzyma jednorazowe stypendium.

DODATKOWA REKRUTACJA POTRWA DO 14.04.2017r.
Po więcej informacji oraz dokumenty zgłoszeniowe zapraszamy do Szkolnego Punktu Rekrutacyjnego. Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w stażach w ramach Projektu dostępne na stronie www.protinus-szkolenia.pl w zakładce projekty oraz w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym. Zapraszamy!

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Nasi partnerzy


politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1  Uniwersytet swps