Dziennik elektroniczny

Synergia librus1

BIP

bip

facebook like box joomla

Szukaj


Szanowni Państwo Rodzice oraz Uczniowie

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, co oznacza, iż na terenie województwa podlaskiego w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 nie stosuje się harmonogramu rekrutacji ogłoszonego Zarządzeniem Podlaskiego Kuratora Oświaty nr 12 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 w województwie podlaskim […] (§ 13 pkt 1 ww. rozporządzenia).

 

Dyrektor ZSTiO nr 4 w Łomży
mgr Artur Ciborowski       
 
Technik budowy dróg samodzielnie lub we współpracy z inżynierem drogownictwa może organizować, wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z budową, eksploatacją i utrzymaniem dróg, ulic, lotnisk i autostrad oraz z budową i eksploatacją obiektów inżynierskich, a także może wykonywać prace związaniem z wykonywaniem kosztorysów robót drogowych, z wytwarzaniem materiałów i elementów do budowy dróg oraz obiektów inżynierskich, z zarządzaniem drogami i obiektami mostowymi, a także wykonywać prace związane z badaniem materiałów i nawierzchni drogowych.
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     • organizowania i prowadzenia robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich;
     • organizowania i koordynowania robót związanych z budową i utrzymaniem dróg oraz obiektów inżynierskich;
     • prowadzenia bieżących i okresowych przeglądów technicznych dróg i obiektów inżynierskich;
     • wykonywania prac związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich;
     • sporządzania kosztorysów robót drogowych.

Czytaj więcej: Technik budowy dróg

 

 Proponowane kierunki oraz liczba oddziałów w roku szkolnym 2020/2021 w Technikum Nr 4

 

liczba
oddziałów
liczba
uczniów
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji
Kierunki    
Technik budownictwa 1 30 język polski, matematyka, język angielski, technika
Technik robót wykończeniowych w budownictwie 1 30 język polski, matematyka, język angielski, technika
Technik hotelarstwa 1 30 język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie
Technik żywienia i usług gastronomicznych 1 30 język polski, matematyka, język angielski, biologia
Technik budowy dróg 1 15 język polski, matematyka, język angielski, technika
Technik inżynierii sanitarnej 1 15 język polski, matematyka, język angielski, technika

 

 

 Proponowane profile oraz liczba oddziałów w roku szkolnym 2020/2021 w IV LIceum Ogólnokształcącym

 

liczba
oddziałów
liczba
uczniów
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 
Profile    
Innowacja pedagogiczna - profil: służba w policji
1 30 język polski, matematyka, język angielski, historia 
Innowacja pedagogiczna - profil: psychopedagogiczny
1 30 język polski, matematyka, język angielski, biologia 
Innowacja pedagogiczna - profil: wojskowy
1 30 język polski, matematyka, język angielski, wiedza
o społeczeństwie 
Innowacja pedagogiczna - profil: dietetyka z elementami fitness
1 30 język polski, matematyka, język angielski, biologia 

 

 

 Proponowane kierunki oraz liczba oddziałów w roku szkolnym 2020/2021 w Branżowej Szkole I Stopnia
 

liczba
oddziałów
liczba
uczniów
    Zawody  
Murarz - tynkarz
1 15
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
1 15
Monter sieci i instalacji sanitarnych 1 15
Dekarz 1 15
Cukiernik 1 15
Kucharz 1 15

 

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji do szkoły branżowej: język polski, matematyka, język angielski, historia

 

 

Informacje o kierunkach kształcenia w roku szkolnym 2020/2021

 

 


Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia robót budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami (przy wznoszeniu budowli), sporządzania obmiarów i kosztorysów,
przygotowywania dokumentacji przetargowej, sprawowania nadzoru budowlanego. Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracjach budynków, w biurach projektów jako asystent projektanta, a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej.

Czytaj więcej: Technik budownictwa

1467139
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Wszystkich
219
2981
8634
32193
1467139

IP: 34.200.226.179
21-10-2020 03:55

 

Zespół Szkół Technicznych

i Ogólnokształcących Nr 4

im. Marii Skłodowskiej - Curie  w Łomży 

ul. Zielona 21        18 - 400 Łomża
                      

tel:  086 216 52 18
fax: 086 216 52 19
e-mail:
zstio4@poczta.onet.pl 

inspektor ochrony danych osobowych: iodo.zstionr4@onet.pl

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: