Uczniowie kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie uczą się:
    – prac wykończeniowymi w gotowych budynkach,
    – montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudowy konstrukcji dachowych
    – wykonywania okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy,
    – zabudowy ciągów wszelkich instalacji budowlanych,
    – robót malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich i glazurniczych.


Uczeń kształcący się w zawodzie
murarz - tynkarz będzie przygotowany do:
    – wykonywania z różnych materiałów murów pełnych lub z otworami,
    – wykonywania łuków i sklepień, murów zbrojonych, nadproży płaskich itp.
    – osadzania stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej,
    – wykonywania remontów i rozbiórek konstrukcji murowych,
    – przygotowywania różnych podłoży pod wykonanie tynku.

 
Uczniowie kształcący się w zawodzie cukiernik uczą się:
   – obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych, magazynowania surowców cukierniczych,
   – sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych i półproduktów,
   – dekorowania wyrobów cukierniczych i przygotowania do ich dystrybucji,
   – podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

 
Uczniowie kształcący się w zawodzie kucharz uczą się:
   – sporządzania potraw i napojów zgodnie z technologią gastronomiczną,
   – dekorowania i podawania potraw i napojów,
   – obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie sporządzania posiłków,
   – podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
   – wykorzystywania receptur kulinarnych, planowania i rozliczania produkcji.


Uczniowie kształcący się w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych montują sieci, instalacje i urządzenia sanitarne tj. zimnej i ciepłej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych, przygotowują i montują przewody, armaturę i wyposażenie w łazienkach i kuchniach, kotłowniach, naprawiają uszkodzone sieci, instalacje i urządzenia, wymieniają rury, zbiorniki, wanny, umywalki, grzejniki, piece centralnego ogrzewania, pompy, usuwają przyczyny awarii i niedrożności. Monter sieci i instalacji sanitarnych może być zatrudniony na stanowiskach: montera sieci i instalacji sanitarnych (wodociągowych i ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz gazowych) w firmach budowlanych i instalacyjnych, warsztatach rzemieślniczych, remontowo-montażowych, administracjach domów mieszkalnych. Może wykonywać prace montażowe i demontażowe oraz nadzorować eksploatację i konserwować czynne instalacje sanitarne. Może też prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową.


Uczniowie kształcący się w zawodzie dekarz uczą się jak:
   – przygotowywać blachę do robót dekarskich i obróbek blacharskich;
   – wykonywać pokrycia dachowe z różnych materiałów;
   – montować rynny i rury spustowe;
   – wykonywać rekonstrukcję, konserwację i rozbiórkę pokryć dachowych.


Uczniowie kształcący się w zawodzie monter stolarki budowlanej wykonują roboty związane z montażem stolarki budowlanej. Uczą się montowania, demontowania oraz naprawy okien i okien dachowych, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, bram i innych robót wykończeniowych w budynku związanych z zawodem.

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: