• Technikum Nr 4
    Technikum Nr 4
  • IV LO
    IV LO

 Proponowane profile oraz liczba oddziałów w roku szkolnym 2022/2023 w IV LIceum Ogólnokształcącym

 

liczba
oddziałów
liczba
uczniów
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 
Profile    
             Służba w policji
1 30 język polski, matematyka, język angielski, historia 
             Psychopedagogiczny
1 30 język polski, matematyka, język angielski, biologia 
             Wojskowy
1 30 język polski, matematyka, język angielski, wiedza
o społeczeństwie 

 

 


W trakcie nauki uczniowie poznają strukturę i rodzaje służb policyjnych, przepisy prawne dotyczące: policji, prawa karnego, prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego. W ramach zajęć są realizowane wycieczki do jednostek policyjnych i spotkania z przedstawicielami różnych służb mundurowych. Uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach sprawnościowych, strzeleckich oraz terenowych. Kierunek nauki zwiększa możliwości uzyskania ciekawej pracy, zarówno w policji, jak i we wszelkich innych instytucjach mundurowych, penitencjarnych, administracji państwowej i publicznej, inspekcjach, strażach oraz w firmach ochroniarskich i detektywistycznych.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, wiedza o społeczeństwie
Przedmioty uzupełniające: matematyka praktyczna, edukacja policyjna
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, historia


W trakcie nauki uczniowie uczestniczą w zajęciach treningowych, pozwalających zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami i odkryciami nauk społecznych (głównie psychologii, pedagogiki i socjologii). Uczniowie uczestniczą w zajęciach praktycznych w przedszkolach oraz w warsztatach prowadzonych w placówkach pedagogicznych. Ukończenie tego profilu pozwala na uzyskanie średniego wykształcenia, dającego wstępną orientację w zagadnieniach, które być może staną się przedmiotem dalszej edukacji na specjalnościach społecznych, zarówno uniwersyteckich (psychologia, pedagogika, praca socjalna itp.), jak i policealnych (pracownik socjalny, opiekun dziecięcy, asystent osoby niepełnosprawnej).Wyszczególnione powyżej zawody są wymieniane przez analityków rynku pracy jako przyszłościowe, co znaczy, że zatrudnienie w nich wzrasta w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, język polski
Przedmioty uzupełniające: matematyka praktyczna, edukacja psychopedagogiczna
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, biologia


Program klasy adresowany jest bezpośrednio do młodzieży, która wiąże swoją przyszłość z organizacjami obronnymi. Przedmioty obowiązkowe ułatwiają podjęcie służby w szeregach Wojska Polskiego, w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz Obronie Terytorialnej Kraju. W ramach kształcenia uczeń poznaje zadania z zakresu obrony powszechnej państwa oraz wsparcia i zabezpieczenia wojsk operacyjnych, a także zasady strzelectwa, terenoznawstwa, musztry, ceremoniału wojskowego oraz innych aspektów współczesnego pola walki.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, wiedza o społeczeństwie
Przedmioty uzupełniające: matematyka praktyczna, edukacja wojskowa
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: