Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży otrzymał dofinansowanie do projektu pn.

„Modernizacja pracowni szkolnych podstawą lepszego kształcenia w zawodzie”
w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działalnie 8.2 i Poddziałanie 8.2.1.
W Urzędzie Marszałkowskim w dniu 23.10.2018 r. została podpisana umowa na realizację w.w. projektu pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Łomża. Całkowita wartość projektu wynosi 1 138 236,46 PLN (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych 46/100).
Przedsięwzięcie obejmujące realizację projektu polega na remoncie pomieszczeń pracowni gastronomicznej i budowlanej z wyposażeniem ich oraz budową wentylacji mechanicznej (pracownia gastronomiczna) w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. M. Skłodowskiej-Curie w Łomży.

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: