Projekt Prefconstruction realizowany jest przez Fundację Regionalne Centrum Kompetencji w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych.

Główne cele w projekcie:
    – zdobywanie wiedzy w zakresie skutecznego kształcenia zawodowego w branży budowlanej;
    – wspieranie rozwoju zawodowego kadry dydaktycznej, uczniów i przedsiębiorstw (uczymy się nawzajem);
    – podnoszenie świadomości międzykulturowej i rozwijanie współpracy międzynarodowej;
    – zapewnienie uznawania umiejętności i kompetencji nabytych podczas szkolenia;
    – zwiększenie możliwości, atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru działających organizacji – lepsze dostosowanie do potrzeb osób zaangażowanych w proces edukacji zawodowej.

Główne działania, jakie będą prowadzone w ramach projektu:
1. Stworzenie raportu będącego zbiorem trzech analiz (PL, LT, ŁT) zawierającego badania i analizę porównawczą. Raport będzie diagnozą obecnej sytuacji w każdym kraju w zakresie szkolnictwa zawodowego, wyłącznie branży budowlanej.
       Rezultat: raport z diagnozą, połączony z szerokim forum z przedsiębiorcami.
       Lider: Klaipedos E. Galvanausko PMC, przy udziale wszystkich partnerów.
       Czas trwania: 8 miesięcy
2. Analiza wniosków raportu i diagnozy w nim zawartej. Implementacja kursu treningowego poprzez połączenie szkoleń online z teoretyczną częścią oraz praktycznymi treningami. Walidacja szkoleń (stworzenie kwestionariuszy ewaluacyjnych). Zaprojektowanie, zorganizowanie oraz implementowanie pilotażowego kursu szkoleniowego w opracowanego na bazie raportu i diagnozy potrzeb dla grupy w sumie 22 osób (18 nauczycieli ze szkoły litewskiej i łotewskiej oraz 4 nauczycieli ze szkół zrzeszonych w RCK). Będzie to innowacyjny pilotażowy kurs (Prowadzenie i realizacja budowy domów realizowanych w technologii szkieletu drewnianego) .
       Rezultat: program kursu w formule blended-learning, połączone z forum naukowym.
       Lider: Regionalne Centrum Kompetencji, przy udziale wszystkich partnerów.
       Czas trwania: 10 miesięcy
3. Pilotaż i wdrożenie kursów – Nauczyciele uczestniczący w innowacyjnym programie wdrażają efekty kształcenia w RCK w postaci włączenia elementów kursu do zajęć w szkołach i w firmach w których uczniowie odbywają obowiązkowe praktyki.
       Rezultat: Przewodnik ujmujący wyniki z wdrożenia, rekomendacje dla nauczycieli i praktyków rozwijające szkolnictwo zawodowe w branży budowlanej.
       Lider: Liepajas Valsts tehnikums, przy udziale wszystkich partnerów.
       Czas trwania: 6 miesiący
Okres realizacji projektu: 01.11.2018r. – 31.10.2020r.

 

 

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: