Ogłaszamy rekrutację skierowaną do Nauczycieli uczących w klasach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik budownictwa, zatrudnionych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży na:
Wizyty studyjne nauczycieli ZSTiO nr 4 w Łomży w podlaskich firmach, które będą realizowane w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży”, Zadanie 7- Realizacja Programu Wspomagania kadry dydaktycznej ZSTiO nr 4 w Łomży.
Dokumenty dostępne są na stronie www Szkoły oraz w Punkcie rekrutacyjnym na terenie Szkoły.
Regulamin rekrutacji jest dostępny na stronie Szkoły.
Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 21.09.- 04.10.2021 r.

 Pliki do pobrania:

     Formularz zgłoszeniowy

     Delkaracja nauczyciela

     Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

     Oświadczenie - wizerunek nauczyciela

Czytaj więcej: Wizyty studyjne nauczycieli ZSTiO nr 4 w Łomży w podlaskich firmach

 
Ogłaszamy rekrutację skierowaną do:
uczniów klas I-IV o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik budownictwa uczących się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży na jednodniowy wyjazd edukacyjny na Wizytę studyjną do przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego/budownictwa w Białymstoku w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży”.
Dokumenty rekrutacyjne i Regulamin rekrutacji dostępne są w Punkcie rekrutacyjnym na terenie szkoły i na stronie www szkoły.
Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 21.09- 04.10.2021r..

 Pliki do pobrania:

     Formularz zgłoszeniowy

     Oświadczenie rodzica

     Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

     Oświadczenie - wizerunek ucznia

     Deklaracja uczestnika

Czytaj więcej: Wyjazd na  wizytę studyjną do przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego/budownictwa w Białymstoku

 
Ogłaszamy rekrutację skierowaną do uczniów klas I-III Technikum uczących się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży na:
     • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone z przedmiotu matematyka- 2 grupy po 10 uczniów klas I-III Technikum (30 godzin zajęć)
     • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone z przedmiotu język angielski- 2 grupy po 10 uczniów klas I-III Technikum (30 godzin zajęć)
Zajęcia będą realizowane w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży”, Zadanie 2- Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych.
Dokumenty dostępne są w Punkcie rekrutacyjnym na terenie szkoły. Regulamin rekrutacji jest dostępny na stronie Szkoły.
Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 06-17.09.2021 r.

 Pliki do pobrania:

     Formularz zgłoszeniowy

     Oświadczenie rodzica

     Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

     Oświadczenie - wizerunek ucznia

     Deklaracja uczestnika - język angielski

     Deklaracja uczestnika - matematyka

Czytaj więcej: Rekrutacja na zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

 
Ogłaszamy rekrutację skierowaną do:
uczniów klas II-IV o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa uczących się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży na jednodniowy wyjazd edukacyjny na  Targi Gastronomiczne EuroGastro WorldHotel realizowany w PTAK Warsaw Expo w terminie 03 września 2021r. w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży”.
Dokumenty rekrutacyjne i Regulamin rekrutacji dostępne są w Punkcie rekrutacyjnym na terenie szkoły i na stronie www szkoły.
Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 20-30.08.2021r.

 Pliki do pobrania:

     Formularz zgłoszeniowy

     Oświadczenie rodzica

     Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

     Oświadczenie - wizerunek ucznia

     Deklaracja uczestnika

 

Czytaj więcej: Rekrutacja na jednodniowy wyjazd edukacyjny na  Targi Gastronomiczne EuroGastro WorldHotel

 

Ogłaszamy rekrutację skierowaną do:

uczniów klas o profilu technik budownictwa uczących się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży na staże ponadprogramowe (150 godzin) realizowane w Białymstoku w terminie 02-27 sierpnia 2021r. w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży”.

Dokumenty rekrutacyjne i Regulamin rekrutacji dostępne są w Punkcie rekrutacyjnym na terenie szkoły i na stronie www szkoły.

Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 04-21.05.2021 r.

Czytaj więcej: Rekrutacja do udziału w projekcie „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży” - 2021


Ogłaszamy rekrutację skierowaną do uczniów klas I-III Technikum uczących się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży na:
     • Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze prowadzone z przedmiotu matematyka- 2 grupy po 10 uczniów klas I-III Technikum (30 godzin zajęć/grupa)
     • Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze prowadzone z przedmiotu język angielski- 2 grupy po 10 uczniów klas I-III Technikum (30 godzin zajęć/grupa)
     • Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z przygotowania do egzaminu zawodowego- 10 uczniów klas II-III Technikum z klas t. budownictwa (20 godzin zajęć).
Zajęcia będą realizowane w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży”, Zadanie 2- Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych.
Dokumenty dostępne są w Punkcie rekrutacyjnym na terenie szkoły oraz na stronie www szkoły.
Regulamin rekrutacji jest dostępny na stronie szkoły.
Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 08- 21.03.2021 r.
Projekt „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży” o numerze umowy RPPD.03.03.01-20-0191/18 realizowany w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej: Rekrutacja do udziału w projekcie - uczniowie

 
Ogłaszamy rekrutację skierowaną do:
Nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży na:
     •  Warsztaty gastronomiczne - Kuchnie narodów (5 nauczycieli),
     •  Warsztaty gastronomiczne - Desery (5 nauczycieli),
     •  Kurs barmański (5 nauczycieli),
     •  Kurs barista (5 nauczycieli).
Warsztaty gastronomiczne - Kuchnie narodów i Desery oraz Kursy barmański i baristy będą realizowane w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży”, Zadanie 7- Realizacja Programu Wspomagania kadry dydaktycznej ZSTiO nr 4 w Łomży.
Dokumenty dostępne są na stronie www Szkoły oraz w Punkcie rekrutacyjnym na terenie Szkoły.
Regulamin rekrutacji jest dostępny na stronie Szkoły.
Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 08.03.2021 r.- 21.03.2021 r.
Projekt „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży” o numerze umowy RPPD.03.03.01-20-0191/18 realizowany w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej: Rekrutacja do udziału w projekcie - nauczyciele

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: